Post image
Yargıda İyi Hal İndirimi ve Takdiri Sempozyumu yapıldı

Umut Vakfı’nca bu yıl dokuzuncusu düzenlenen ve konusu “Yargıda İyi Hal İndirim ve Takdiri” olarak belirlenen Hukukun Gençleri Sempozyumu yapıldı. Sempozyumda çeşitli üniversitelerden ve barolardan katılımcılar sundukları bildirilerle konuyu masaya yatırdılar.

Sempozyum; Türk Ceza Hukuku Derneği ve Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’yle işbirliği içerisinde üniversitenin santraİstanbul Kampüsü Seyfi Arkan Binası Mahkeme Salonu’nda 22-23 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Fikret İlkiz açılış konuşmasını yaptı. Fikret İlkiz, 13 Mart 1926 tarihinden itibaren 1 Haziran 2005 tarihine kadar yürürlükte kalan Türk Ceza Kanunu’nun 59’uncu maddesine göre verilen mahkumiyetlerde ceza indirildi, denildiğini,  yeni Türk Ceza Kanunu’nun 62’nci maddesine g öre ise artık “takdiri indirim” denildiğini anlattı. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda “takdiri indirim nedenleri”nin 62’inci maddede gösterildiğini belirten İlkiz, bu maddeye göre “fail yararına cezayı hafifletecek takdiri nedenlerin varlığı halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine, müebbet hapis; müebbet hapis cezası yerine, 25 yıl hapis cezası verilir. Diğer cezaların altıda birine kadarı indirilir. Takdiri indirim nedeni olarak, failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlar gözönünde bulundurulabilir. Takdiri indirim nedenleri kararda gösterilir” denildiğini belirtti.

“Yargıda İyi Hal İndirimi ve Takdiri” sempozyumunda iki gün boyunca bu konunun katılımcılar tarafından alınıp değerlendirileceğini belirten Fikret İlkiz, Cemal Bali Akal’ın “Levent Yılmaz ve Turgut Tarhanlı’ya” yazan “Bütün Hukukçuları Öldürelim” başlıklı yazısına değinerek Akal’ın“alınganlığı gerek yok” sözlerini anımsatarak “Bütün avukatları öldürebilir miyiz?

Anlatın bize, birlikte tartışalım ve yasa yasa diye alınganlık gösteren hukukçuları isterseniz tartışmalarınızda yorumlayın, isterseniz eleştirin, ama mutlaka ve mutlaka olup bitenleri sorgulayın… Sorgulayalım” dedi.

Türk Ceza Hukuku Derneği Başkanı Mehmet İpek ve Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Turgut Tarhanlı’nın da yaptığı açılış konuşmalarından sonra sempozyumun ilk oturumuna geçildi.

Araştırma Görevlisi Aras Türay’ın oturum başkanlığını yaptığı “Ceza Hukuku ve Takdiri İndirim” başlıklı oturumda;

İzmir Barosu’nda stajyer avukat Merve Ergün “Ceza Hukukunda Takdiri İndirim Üzerine”,

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri Gizem Yıldırım ile Emre Gül  “Hukuksal ve Toplumsal Boyutlarıyla Takdiri İndirim”, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi İzzet Uygun “Takdiri İndirim ve Cezasızlık” üzerine bildiriler sundu.

İkinci oturumun başkanlığını Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Ceza Hukuku Profesörü Timur Demirbaş yaptı. “İyi Hal ve Toplumsal Algı” konulu oturumda; İzmir Barosu avukatı Deniz Çelik ile İstanbul Barosu avukatı Engin Deniz Ergin “Takdiri İndirimin Takdiri: Ceza Hukukunda İyi Hal’in yeri”, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri Merve Can ve Rohat Kırak “Yargılamada İyi Hal İndirimine Toplumsal Bir Bakış”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Süheyla Nur Erçin, “Hart-Dworkin Tartışması Işığında İyi Hal İndiriminin İncelenmesi”ni ele alıp değerlendirdi.

 

Çocuklara Karşı İşlenen Suçlar ve Adalet Beklentisi” başlıklı üçüncü oturumu Öğretim Üyesi Dr. Öznur Sevdiren yönetti. Oturumda; Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Merve Alçık “Çocukların Cinsel İstismarı Suçuna Karşı Bir Yatırım: Kastrasyon”,

Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Can Hakan “Çocukların Cinsel İstismarına Yönelik Suçlar Kapsamında Bir Ceza Yaptırımı Olarak Kastrasyon, Toplumsal ve Hukuki Değerlerin Çatışması”, Uşak Üniversitesi  İletişim Bilgileri Fakültesi’nde asistan Hakan Gülçay “Şiddet Eylemleri ve Cinsel İstismar Olayları İçerisindeki Mağdur Çocuklar Üzerinden Toplumsal Perspektife Şekillenen Adalet Algısı ve Toplumun Adalet Beklentisi”,

Ankara Barosu’nda stajyer avukat Hatice Tuba Tosun “Çocukların Cinsel İstismarına Yönelik Suçlar Kapsamında Türk Ceza Kanunu’nda Yer Almayan Cezaların Uygulanabilirliliği”ni irdeledi.

Günün son oturumunda “Kadınlar, LGBT+Bireyler ve İyi Hal İndirimi” tartışıldı. Öğretim Üyesi Dr. Candan Yasan’ın yönettiği oturumda; Ankara Barosu’nda stajyer avukat Afra Akgül “Ceza Politikasındaki İyi Hal İndirimi: Cinsel Saldırı Davaları Çerçevesinde Bir İnceleme”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Ahmet Eğilmez “Kadın Cinayetleri ve Cinsel İstismar Olaylarında İyi Hal İndirimi”, Gaziantep Barosu’nda stajyer avukat Ayşe Nil Kayacan “İyi Hal İndirimi ve Takdirinin Kadın ve Lgbt+Bireylerin Öznesi Olduğu Davalara Etkisi” başlıklı bildirileri sundu.

Sempozyumun ikinci günü

Sempozyumun ikinci günü yani 23 Kasım Cuma günü “Takdiri İndirim Yetkisi Üzerine” konulu ilk oturuma ise Türk Ceza Hukuku Derneği Yönetim Kurulu üyesi Avukat Tuğçe Duygu Köksal başkanlık yaptı.  Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Songül Argünağa “Takdiri İndirim Nedenlerinden Failin Fiilden Sonraki ve Yargılama Sürecindeki Davranışları”, İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Mahkemesi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Ezgi Çırak “Takdiri İndirim Sebeplerinin Uygulanmasında Hakimin Takdir Yetkisinin Sınırı ve Denetlenmesi”, İzmir Barosu avukatı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümlü Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Ayşe Eylem Erkıpçak “Düşman Ceza Hukuku Bağlamında Anayasal Düzene Bağlı Suçlar ve Takdiri İndirim Uygulamaları”nı ele aldı.

 

 

 

Prof. Dr. Timur Demirbaş’ın yönettiği ikinci oturumda da, “Suç ve Ceza ve Hukukun İyi Halleri” tartışıldı. Bu oturumda

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Bilge Topçu “Suç ve Cezanın İyi Hal İndirimi ile Birlikte Değerlendirilmesi ve Toplumda Adalet Algısı”, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Betül Algül “Fasit Daire: Hukuk”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Oğuzhan Seymen “Yargıda İyi Hal İndirimi ve Takdirinde Ana Kriter: Hukuk Devletinde Kişisel Güvenlik” başlıklı bildiri sundu.

 

İki günlük sempozyum sonunda Prof. Demirbaş’ın değerlendirmesinden sonra katılımcılara Umut Vakfı plaket ve sertifikaları sunuldu.

İyi haftalar

Umut Vakfı

 

 

Bu Yazıya Hiç Yorum Yapılmadı.

SİZ DE YORUM YAZIN