Post image
Uyuşturucu suçları 10 yılda 7 kat arttı

 

Son 10 yılda hırsızlık ve yaralama suçlarından hüküm alanların önemli oranda artmış olması ve ilk iki sıraya yerleşmesi toplumda şiddet ve yoksulluğun arttığını gösteriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) istatistikleri arasında “İBBS 3. Düzeyde Suç Türü ve Suçun İşlendiği İle Göre Ceza İnfaz Kurumuna Giren Hükümlüler” başlıklı bir tabloya göre, insanların hüküm alıp hapishaneye girmesine neden olan suçlarda en fazla artış 33 kat ile “trafik suçları’nda yaşanmış. Bunu 7 kat artışla “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı ve satın alma”, “rüşvet” ve “dolandırıcılık” takip ediyor.

TÜİK’in sunduğu “Suç türü ve suçun işlendiği yaş grubuna göre ceza infaz kurumuna giren hükümlüler” tablosu sadeleştirildiğinde ve suç türlerinin sayısına göre sıralandığında ise ilk 5 suç türü sırasıyla yaralama (yüzde 15,7), hırsızlık (yüzde 15,2), trafik suçlan (yüzde 5,9), icra ve iflas kanuna muhalefet (yüzde 5,3) ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (yüzde 4,7) olarak karşımıza çıkıyor.

Bu beş suçtan dolayı hüküm alanların sayısı toplam hüküm alanların yaklaşık yarısını (yüzde 46,8) oluşturuyor. Bu ilk 5 suça bakıldığında Türkiye’nin başlıca sosyal sorunlarının şiddet (yaralama), yoksulluk (hırsızlık), yoksullaşma (icra ve iflas kanuna muhalefet), uyuşturucu (imalatı, ticareti ve bağımlılık) ve trafik[2] olduğu tespitini yapmak mümkün.

KADIN HÜKÜMLÜLERDE DURUM

Hükümlülerin yüzde 96’sını erkekler oluşturduğu için suç türlerine dair genel sıralama aynı zamanda erkeklerin sıralaması olarak da kabul edilebilir. Kadınlar söz konusu olduğunda ise bu sıralama kısmen değişiyor ve ilk 5 sırayı hırsızlık (yüzde 24,8), yaralama (yüzde 9,8), İstatistikleri 2020″ye göre trafik kazası uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (yüzde 6,7), icra iflas kanuna muhalefet (yüzde 6,3), dolandırıcılık (yüzde 5,1) alıyor.

Yaralama yerine hırsızlık suçunun bütün suçların toplamının yaklaşık dörtte biri oranında yükseklikte ilk sırayı alması, yaralama suçunun erkeklere oranla daha düşük olması, ilk 5 suç içinde trafik suçlan yerini dolandırıcılığın bulunması kadınların erkeklere oranla şiddetten ziyade ekonomik nedenlerle hüküm aldığının göstergesi olarak görülebilir.

SUÇ TÜRLERİNİN 10 YIL İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ

Tabloya göre suç türleri arasında en fazla artış yaklaşık 33 kat ile “trafik suçlarT’nda yaşanmış. Bu düzeyde bir artış açıklanmaya muhtaç. Çünkü TÜİK’in açıkladığı “Karayolu Trafik Kaza sayısı 2011 yılında 1.228.928 iken 2020 de 983.808′ düşmüştür.[3] Kaza sayısı azalırken hüküm alan kişilerin sayısının 33 kat artıyor olması ancak yeni yasal düzenlemeler ve yasaların daha sert uygulanmasıyla açıklanabilir.

“Trafik suçları”nı 7 katın üzerindeki artışlarla “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı ve satın alma”, “rüşvet” ve “dolandırıcılık” takip ediyor. Onların ardından ise 5 katın üzerindeki artışlarla “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “hırsızlık” geliyor.

Cinsel suçlar”daki artış da yaklaşık 5 kat. 201 l’e oranla 2020 yılında hırsızlık ve yaralama suçlarından hüküm alanların önemli oranda artmış olması ve ilk iki sıraya yerleşmesi toplumda şiddet ve yoksulluğun artması ve toplumsal sorunların iki ana ekseni haline gelmesi şeklinde okunabilir.

(BİZİM SAKARYA, 27.11.2021)

 

Bu Yazıya Hiç Yorum Yapılmadı.

SİZ DE YORUM YAZIN