Post image
Türkiye’de 6 bin 860 çocuk koruyucu ailenin yanında

 

Aykut YILMAZ

Ankara – Bakanlığın verilerine göre, 6 bin 860 çocuk, 5 bin 631 koruyucu ailenin yanına yerleştirildi. Koruyucu aile hizmetinden yararlanan engelli çocukların sayısı ise 699 oldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın korunmaya muhtaç çocukların aile ortamında yaşamasını sağlamak için başlattığı koruyucu aile uygulaması binlerce çocuğun yüzünü güldürdü. Bakanlığın koruyucu aileler hakkındaki sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

– Koruyucu aile nedir?

Çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocukların kendi aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli, ücretli veya gönüllü statüde, devlet denetiminde paylaşan uygun aile ya da kişilerdir.

– Kimler koruyucu aile olabilir?

Türkiye vatandaşı olan, Türkiye’de ikamet eden, 25-65 yaşları arası, en az ilkokul düzeyinde eğitim almış ve düzenli gelire sahip, evli ya da bekâr, çocuklu ya da çocuksuz herkes koruyucu aile olmak üzere ikamet ettiği ilde bulunan il müdürlüğüne başvurabilir. Akrabaların koruyucu aile olmak istemesi halinde yapılacak sosyal inceleme sonucuna göre yaş ve eğitim koşulları değerlendiriliyor.

– Nereye müracaat ediliyor?

İkamet edilen ildeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne müracaat ediliyor. Bakanlığın internet sitesinden ve E- Devlet üzerinden başvuru yapılabiliyor.

– Adaylarda nelere dikkat ediliyor?

Başvurusu kabul edilenler hakkında; çocuk yetiştirme yeterliliği, kişilik özellikleri, evlilik ve sosyal ilişkileri, diğer aile üyelerinin bu konudaki düşünceleri, iş ve ekonomik koşulları gibi temel mesleki hususları dikkate alınarak sosyal inceleme yapılıyor.

– Hangi çocuklar yararlandırılıyor?

Öz ailesi bulunan, öz ailesince bir süre için bakılamayan, çeşitli nedenlerle evlat edindirilme şansını yitirmiş olan, kız ya da erkek, sağlıklı ya da engelli, tek ya da kardeş olup, koruyucu aile yanına yerleştirilmeye uygun olduğu belirlenmiş korunma altındaki çocuklar koruyucu aile yanına yerleştiriliyor.

– Koruyucu ailede en fazla kaç çocuk kalabilir?

En fazla 3 çocuk yerleştirebilir. Çocukların kardeş olması durumunda yapılacak değerlendirme sonucuna göre çocuk sayısı sınırlandırılmaz.

– Ne kadar koruyucu aile var?

5 Ağustos 2019 tarihi itibariyle Türkiye’de 5 bin 631 koruyucu ailenin yanında 6 bin 860 çocuk bulunuyor. Koruyucu aile hizmetinden yararlandırılan engelli çocuk sayısı ise 699.

– En fazla koruyucu aile bulunan iller hangileri?

Nüfusa oranla en fazla koruyucu aile sayısı, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Kayseri, Bolu, Manisa, Muş, Balıkesir, Hatay, Osmaniye’de bulunuyor.

Adli sicil kaydı gerekli

– Koruyucu aile adaylarından hangi belgeler isteniyor?

Koruyucu aile adaylarının T.C. kimlik numarası beyanı, 1 vesikalık fotoğraf, öğrenim durumunu gösterir belgenin ve iş, gelir, sosyal güvenlik durumunu gösteren belgenin onaylı örneği. Koruyucu aile olacak kişiler ve varsa birlikte yaşadığı kişilerden, 26 Eylül 2004 tarihli ve 5237 sayılı TCK’nın 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile millete ve devlete, topluma, kişilere karşı suçlar ile uluslararası suçlardan ve çocuklara yönelik işlenen istismar suçlarından mahkûm olmadığına dair adli sicil belgesi. Koruyucu aile olacak kişiler ve varsa birlikte yaşadığı kişilerin, çocuğun bakımını, psiko-sosyal gelişimini ve eğitimini etkileyecek ya da çocuğa zarar verecek düzeyde fiziksel engeli, ruhsal rahatsızlığı ve bulaşıcı hastalığının olmadığını gösteren, devlet ya da üniversite hastanelerinin ilgili bölümlerinden alınan doktor raporu, gerekli görülmesi halinde kişinin sağlığına, devam eden hastalığına veya bağımlılığına ilişkin ayrıntılı rapor.

Maaş da var

– Koruyucu aileye devlet yardımı var mı?

Bakanlık tarafından koruyucu ailelere ve çocuklara bazı olanaklar sağlanıyor. Koruyucu ailelere baktıkları her çocuk için, çocukların bakım, eğitim ve yetiştirilme harcamaları için aylık ücret ödeniyor. Koruyucu aileye yapılan ortalama aylık ödeme miktarı bin 485 TL’yi bulurken engelli çocuğa bakan koruyucu aileye yapılan aylık ödeme miktarı 2 bin 57 TL. Bunun yanı sıra her öğretim yılı başında eğitim masrafları karşılığı olarak bakım ücreti üç kat artırılarak ödeniyor. Çocukların giyim masrafları için yılda iki kez bakım ücreti iki kat artırılarak ödeniyor. Çocukların sağlık harcamaları Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri kapsamında karşılanıyor.

(Milliyet, 08.08.2019)

Bu Yazıya Hiç Yorum Yapılmadı.

SİZ DE YORUM YAZIN