Post image
Sivil toplum örgütü liderliğinde 25 yıl…

 

Nazire Dedeman Çağatay

İşkadını, uzun yıllar Dedeman Holding bünyesinde aktif olarak rol aldı ve Başkan Vekilliği görevini yürüttü. Ve son 25 yılda en önemli görevi “sivil toplum önderliği”ydi…

Umut Vakfı’nı 28 Eylül 1993 yılında kurmuştu ve yaşama veda ettiği 4 Şubat 2019 gününe kadar bir sivil toplum örgütünün kurucusu, lideri olarak da, “hukukun üstünlüğü ve yurttaşlık bilincinin geliştirilmesi” için mücadele etti…

Toplumda artan şiddet onu öylesine rahatsız ediyordu ki; günümüzde 18 yaş altı okul çocuklarının bile internetten “bir tık”la ulaşabildikleri silahlanmanın önlenmesi, yasaklanması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde konunun ivedilikle ele alınarak yasal düzenleme yapılmasını amaçlıyordu…

Büyük çoğunluğu ruhsatsız silahlarla işlenen cinayetlerin önlenebilmesi için ciddi eğitim politikaları geliştirilmesi, hukukun üstün kılınarak ve adalete ulaşımın çabuklaştırılması, yurttaşların haklarını yasal yollardan aramaları için pek çok etkinlikler, çalışmalar, toplantılar yapılmasına önderlik etti Umut Vakfı’yla…

İçişleri Bakanlığı’nın geçen yıl Ekim ayında yayımladığı ve tüm valiliklere önlem alınması için gönderdiği; düğün, nişan, asker uğurlaması vs. gibi kutlamalarda yaşanan ölüm ve yaralanmaların önüne geçmek için “silahlı kutlama”yı yasaklayan genelgesi onu çok mutlu etmişti…

Televizyondan haberi duyar duymaz Umut Vakfı merkezini arayıp, büyük bir neşe içerisinde mutluluğunu dile getirmişti:

“İnsanların yaşam hakkının korunması çok önemli… 25 yıldır bu konuda mücadele veriyoruz. Meclis’te yasal düzenleme için görüşmeler yapıldı, ancak daha sonra İçişleri Komisyonu’nda kadük kaldı… Bu genelgeyle 25 yıldır verdiğimiz mücadele bir nebzede olsa başarıya ulaşmış bulunuyor… Şimdi valiler ve kaymakamların bu genelgeyi titizlikle uygulamaları lazım ki, en azından ‘maganda cinayeti’ diye tabir edilen cinayetler son bulsun…”

Umudu ise artan şiddet nedeniyle yaşanan cinayetler ve kadın cinayetlerini önleyici, bireysel silahlı şiddeti önleyici ciddi bir yasal çalışmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde tüm partilerin katılımıyla yapılmasıydı. Kurulacak bir komisyonla “bireysel silahlı şiddet”i önleyici, azaltıcı, yasal düzenlemelerin yapılması amaçları arasındaydı…

Umut Vakfı olarak umuyoruz ki yetkililer bir an önce son yıllarda artan şiddeti önleyici düzenlemeler yaparlar…

Nazire Dedeman Çağatay’ın ardından pek çok söz söylendi, sosyal medyada duygular dile getirildi… Bir annenin şu mesajı ise çak anlamlıydı:

“Ne mutlu o yaşama, evladını kaybetti, ama bilemediği onlarca evladı annesine bağışladı…”

 

 

25 YILDA UMUT VAKFI

15 Aralık 1993 Ankara’da kuruldu.

 • 1993 yılından bugüne Türkiye’de 29 ilde, yurtdışında 9 ülkede 158 faaliyet gerçekleştirdi.
 • Umut Vakfı, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey’inde Danışman Üye sıfatına sahip Türkiye’deki 5 sivil toplum örgütünden biridir.
 • Umut Vakfı’na, Bakanlar Kurulu’nun 12.10.2009 gün, 2009/15558 sayılı kararıyla vergi muafiyeti tanınmıştır.
 • Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek için yurtiçinde 1881.318 km.yol yaptı… Yurtdışında da, birçok toplantıya katıldı.
 • Bireysel silahsızlanma, barış kültürü, uzlaşma konuları ağırlıklı olmak üzere 43 bilimsel toplantı gerçekleştirdi.
 • Karikatür, fotoğraf, film öyküsü, belgesel film, resim, heykel, bilimsel araştırma, el yazması mektuplar yarışması gibi çeşitli dallarda 23 ödüllü yarışma düzenledi.
 • Aralarında kriminoloji, ceza hukuku ve ilköğretim için insan hakları eğitimi de olmak üzere, bilimsel toplantılar ve araştırmalardan oluşan 17 adet kitap5 adet kitapçık yayınladı.
 • Talim Terbiye Kurulu tarafından onaylanmış olan “Yurttaş Olmak İçin…” eğiticinin el kitabı ve öğrenci kitabı Milli Eğitim’e bağlı okullarda yardımcı ders kitabı olarak okutuldu.
 • Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde bulunan okullarda görev yapan yaklaşık 2000 eğitimciye “Yurttaş Olmak İçin…” eğitici eğitimleri
 • Yurttaşlık bilinci, Hukukun üstünlüğü, Gençlik ve liderlik, İnsan hakları eğitimi gibi çeşitli konularda 47 eğitim
 • Sosyal hizmet uzmanları, öğretmenler, hukukçular, psikologlar, sosyal bilimciler ve öğrencilerin aralarında bulunduğu 3.150 kişiyi eğitti.
 • Türkiye’nin çeşitli il kütüphaneleri ve kamu kuruluşlarına yaklaşık 22.000 kitap bağışı yaptı.
 • Silivri, Kilyos, Ankara, Antalya, Kartal gibi farklı bölgede yer alan Umut Ormanları’na 24.400 fidan dikildi.
 • Yaklaşık 3,5 trilyon TL’lik katma değer üretti.
 • Yaptığı çalışmalar nedeni ile devlet kurumları, yerel yönetimler ve diğer sivil toplum örgütlerinden 46adet plaket, ödül ve onur belgesi aldı.
 • Çocukları oyuncak silahlardan arındırma”, “futbolda şiddete son”, “ateşli silahlarla kutlamalara hayır”, “bireysel silahsızlanma” gibi başlıklarla 5 kampanya düzenledi.
 • “Bireysel silahlanmaya hayır” diyenler ve duyarlı kişilerin katılımı ile Taksim meydanında 12 kez “sessiz ayakkabılar” yürüdü.
 • Umut Vakfı; çalışmakta olduğu konularla ilgili kamuoyu oluşturan, çalışmaları medya, kanaat önderleri, yasa yapıcı, karar verici merciler tarafından ve toplumun geniş kesimleri tarafından dikkatle izlenen bir sivil toplum örgütüdür. Bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalar yazılı ve görsel medyada yaklaşık 52.908 kez yer aldı.
 • Milletvekilleri tarafından 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun ile ilgili, toplumdaki şiddet ortamına duyulan tepkiden kaynaklanarak hazırlanmış ve TBMM Başkanlığı’na sunulmuş olan çeşitli kanun önerilerini görüşmek üzere kurulan İçişleri Komisyonu Ateşli Silahlar Kanun Teklifi Alt Komisyonu’nun toplantısına Umut Vakfı uzmanları katılmış, Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Tabancalar Hakkında kanuni düzenlemelerin yapılmasına, bilgi ve çözüm önerileriyle katkıda bulunmuşlardır.
 • Türkiye’de bireyler arası barış ve huzurun tesis edilmesi, uzlaşma kültürünün yerleşmesi, yurttaşlık bilincinin gelişmesi temel felsefesiyle 25 yılı aşkın süredir çalışan Umut Vakfı’nın bilgi havuzu; söz konusu yasa tekliflerinin geliştirilmesi, yeni önerilerin oluşturulması ve sorunların çözüme ulaştırılması maksadıyla önemli bir başvuru kaynağıdır. Umut Vakfı 25 yılda biriken tüm akademik bilgi ve araştırmalarını, söz konusu çalışmaların kullanımına sunmaktan gurur duymuştur.
 • TC. Dışişleri Bakanlığı’nın “Küçük Ve Hafif Silahlar Yasadışı Ticaretinin Önlenmesi Ve Yok Edilmesi İle İlgili Birleşmiş Milletler Eylem Programının Yürürlüğe Girmesi İle İlgili Türkiye Ulusal Raporu”nda, “Türkiye’de SALW (küçük ve hafif silahlar) ile ilgili konularda faaliyetleri olan Sivil Toplum Kuruluşları vardır. Türkiye’de kayıtlı en faal STK “Umut Vakfı” dır (www.umut.org.tr)” ifadesi yer almaktadır. Bu itibarla; ulusal ve uluslararası resmi makamlar, Türkiye’de söz konusu sosyal sorunla ilgili çalışan tek sivil toplum kuruluşu olarak Umut Vakfı’nı tanımaktadırlar.
 • umut.org.tr sayfamızda, gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri ve bilimsel çalışmaları toplumla paylaştık. Bugün www.umut.org.tr, güçlü bir kaynak niteliğini taşımakta, özellikle araştırmacıların ve basın mensuplarının sık sık başvurduğu güvenilir bir kaynak durumundadır.

İyi haftalar

Umut Vakfı

YORUMLAR(3)

Dr. Serpil Uğur Baysal

2019-02-13 15:09:46 Cevapla

Sayın Nazire Dedeman Çağatay’ın erken kaybına çok üzüldüm. Umut Vakfı’na çabalarının artarak sürmesi dileğiyle başarılar ve kolaylıklar dilerim.

Bireylerarası şiddet, dünyada yılda yaklaşık 1,5 milyon insanın ölümüne yol açmaktadır.
Şiddet ile ilgili ölümlerin %80inden fazlası bireyler arası şiddet ya da intihar(özkıyım) nedeniyle oluşmaktadır.
Şiddete bağlı ölümlerin %90ı düşük ya da orta gelir düzeyindeki ülkelerde olmaktadır.
Şiddet, çoğunlukla genç, üretken bireyleri etkilemektedir.
Şiddetin sonucunda birey yaşıyorsa hasar yalnızca fiziksel hasarla sınırlı değildir.
Şiddet önlenebilir, etkileri azaltılabilir.
Okullarda şiddeti önleme programları yarar sağlar.
Aile içinde, olumlu, besleyici ilişkileri geliştirmek şiddeti önler.
Toplum programları şiddeti önlemede rol alır.
Toplumlar, alkol kullanımını, silahlanmayı, ekonomik ve cinsiyet eşitsizlikleri gibi riskleri azaltarak şiddeti önleyebilirler.

https://www.who.int/features/factfiles/violence/en/

WHO Department of Violence and Injury Prevention and Disability
WHO’s work on prevention of violence
More about violence

Şükrü Özer

2019-02-14 20:33:38 Cevapla

Nezire hanımı kutsiyet ve rahmet ile daima anacağız. Umut Vakfı’nın deruhte ettiği ulvi vazifelerin hiç biri, gelmiş geçmiş iktidarlarından hiç birinin aklının ucundan dahi geçmedi. Üstelik neoliberal nazariye, bireysel silahlanmayı cesaretlendirerek tam tersine ihanet çizgisinde politikaları hayata geçirtti.
O’nun vasisi olduğu onurlu hedef mutlaka gerçekleşecek.

Şükrü Özer

2019-02-14 20:40:25 Cevapla

Sadece küçücük bir eleştirim var. Paylaşılan resimler arasında sayın Sarıgülün de bulunduğu bir kare dikkat çekiyor. Bir düğünde Sayın Sarıgül silah sıkmış ve ‘bunun Anadolu’nun namından, şerefinden olduğu’ şeklindeki ifadesi basında genişçe yer almıştı. Bu karenin yerine koyulabilecek nice karelerin olduğunu yazılı basını takibeden bir yurttaş olarak biliyorum. Saygılarımla.

SİZ DE YORUM YAZIN