Post image
Şiddetin, mağdurlarının yaşamına etkisi masaya yatırıldı

 

nazire hanımUmut Vakfı Araştırma Merkezi’nce 2009 yılından bu yana düzenlenen Hukukun Gençleri Sempozyumu’nun altıncısı 26-27 Kasım tarihleri arasında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yapıldı.  “Şiddetin, Mağdurlarının Yaşamlarına Olan Etkisi” konulu sempozyumun açılış konuşmasını yapan Umut Vakfı Başkanı Nazire Dedeman Çağatay, gençlerden, “ülkemizde demokrasinin gelişmesi, tüm yurttaşlarımızın hukuktan eşit şekilde yararlanmaları” için mücadele etmelerini istedi…

DSC_9393

Hukukun Gençleri Sempozyumlarının 2009 yılından bu yana Umut Vakfı Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirildiğini anlatan Nazire Dedeman Çağatay, “İlk sempozyumumuzu Ankara Üniversitesi’nde yapmıştık ve konusu ‘Hukuk Devletinde Kişisel Güvenlik’ti. Daha sonraki yıllarda sırasıyla ‘Şiddet döngüsünü kırmada hukukun rolü’, ‘Hukuk Felsefesi’, ‘Edebiyat ve Hukuk’, ‘Edebiyat ve Sanat’a Sansürde Yargı Kararları’ konulu sempozyumları  gerçekleştirdik” dedi.

Çağatay, iki gün boyunca sunulacak bildirilerle şiddetin, şiddet çeşitlerinin, mağdurlara etkilerinin irdeleneceğine ve şiddetsiz bir dünya için çözüm önerilerinde bulunulacağına inandığını belirterek sözlerini, “Hukukun her zaman üstün olması” dileğiyle noktaladı…

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Konrad Adenauer Stiftung’un işbirliğiyle gerçekleştirilen sempozyumda daha sonra söz alan Konrad Adenauer Steftung Türkiye Hukuk Devleti ve Medya Proje Sorumlusu Serap Ağırer de şunları söyledi:

serap“Bir ülkenin ekonomisi kötü işleyebilir. Bir toplum, sınırlı olan gelirin paylaşımından kaynaklı sorunlardan payını alabilir. Bu tür sorunlar aşılabilir sorunlardır. Ama bir ülkenin geleceğini garanti altına almanın ve bir toplumu bir arada tutmanın imkân aralığı, adaleti tesis etmek, yani hukuk devleti olup olmamakla yakından ilgilidir. En önemli güvence adil işleyen bir hukuk mekanizmasıdır.

Bu nedenledir ki hak ve özgürlükler sorumluluk gerektirip ve zorunlu olmadıkça da sınırlandırılamazken, adalet hiçbir koşulda askıya alınamaz.”

ufukAnadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Ufuk Aydın ise yaptığı konuşmada, son dönem Türkiye’sini düşününce sempozyum için seçilen konunun çok önemli ve ilgi çekici olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Öyle olaylarla karşılaşıyoruz ki, neredeyse Stanley Kubrick’in başyapıtı  A Clockwork Orange filmini yaşıyoruz… Her yer şiddet ortamı ve herkes bu şiddetin içind. Şiddet şiddeti doğuruyor, her gün yeni bir şiddet türü yaşanıyor ve ortaya inanılmaz bir mağdur kitlesi çıkıyor…

Daha dün kadına karşı uygulanan şiddete karşı dayanışma gününü kutladık. Şiddetin bu kadar yoğun olduğu bir toplum muyduk? Yoksa sonradan mı böyle olduk? Bilemiyorum, ama hepimizin canı ciddi biçimde acıyor.”

Hukukçular olarak nedense hep sanık, suçlu, hükümlü, tutuklu gibi kavramlara odaklandıklarını ifade eden Aydın, mağdurluklar ve mağdur hakları konularının yeterince dikkate alınmadığını ve bu konunun daha sık gündeme gelmesi gerektiğini belirtti. Adalet Bakanlığı’na bağlı Mağdur hakları Dairesi Başkanlığı’nın daha 2013’de kurulduğuna dikkat çeken Prof. Aydın, “Bu demektir ki, mağdur hakları Bakanlığın resmi gündemine sadece 2 yıl önce girmiştir” dedi.

toplu

Sempozyum kapsamında iki gün boyunca; “Ateşin düştüğü yeri yakıp yakmadığını, Devlet erkinin kime karşı olduğunu, Sosyal şiddeti, Şiddetin mahcubiyetini, Cinsel şiddeti, Mobbingi, Aile içi şiddeti, Kadına karşı şiddeti ele alan sunumlar izleyeceğiz… Ve umuyorum çok şey öğreneceğiz…” diyen Aydın, sözlerini “şiddete ve onun en ağır biçimi olan savaşa hayır” diyerek tamamladı.

 “Şiddete Uğramış Mağdurların Değişen Yaşamları ile Şiddetin Yarattığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu sempozyumun ilk günü, “Ateş düştüğü yeri yakar mı?”, “Şiddet suya atılan taş misali”, “Şiddet sonrası”, “ Şiddetin çeşitleri ve yargı” başlıklı oturumlar yapıldı.

ilk oturum

Yard. Doç. Dr.  Filiz Tepecik’in yönettiği  ilk oturumda Ankara Barosu Stajyer Avukatı Ceyhun Yaşar Halıcı “Ateş düştüğü yeri yakar deyişi gerçeklere uygun mudur veya günümüze ne kadar uygundur?”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri Sıla Nazlı Kelce, Halil İbrahim Akta “Devlet Erki Kime Karşı?”, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Öğrencisi Fahri Çağdaş İslim,  “İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin 3. Maddesi Işığında Türkiye’de Bireyin Yaşam Hakkı ve Hak Arama Mücadelesi” konulu bildirileri sundu.

DSC_9390

“Şiddet: Suya atılan taş misali” başlıklı ikinci oturumda Yrd. Doç . Dr. Kıvılcım Turanlı başkanlığında, Ankara Üniversitesi Lisans Öğrencisi Dilara Serbest “Şiddet: Denize Atılan Taş Misali”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi Süheyla Nur Erçin “Sosyal Şiddet”, Ankara Üniversitesi öğrencisi Çisem Gürsoy ”Gücün Değil Acizliğin Göstergesi Şiddet” konulu sunumlar yaptı.

ücüncü oturum

Öğleden sonraki “Şiddet Sonrası” konulu ilk oturumu ise Doç. Dr.  Hakan Karakehya  yönetti. Karadeniz Teknik Üniversitesi  İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden Hakan Gülçay “Şiddet Sonrası Kişinin Yaşadığı Travmalar ve Çevresel İlişkiler”, Karadeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans öğrencisi Mahmut Nedim Suiçmez “Şiddet’in Çözümü İçin Yeni Bir Zihniyet Arayış”, yine aynı üniversiteden Şule Kayabaşı “Hasıraltı Edilen Cinsel Şiddet”, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Derya Tecim “Cinsel Şiddette Yargılama Sürecinin Önemi” konularını irdeledi.

DSC_9555

“Şiddetin Çeşitleri ve Yargı” konulu  son oturumu da Yrd. Doç. Nazmiye Özenbaş Boydağ yönetti. Bu oturumda İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü öğrencisi  Doğuhan Murat Yücel “Şiddet Gerçeğinin Farklı Bir Olay Yeri: Sanal Gerçek”,  Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Buğra Çetinkaya “Şiddet Türleri Arasında Mobbing”, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitisü Kamu Hukuku Yüksek Lisans Öğrencisi Aslı Aydın “Ceza Hukukunda Mağdur Kavramı ve Viktimoloji” konulu sunumlar yaptı.

İkinci gün

DSC_9689

27 Kasım 2015 Cuma gününün ilk oturum konusu “Kadına Yönelik Şiddet ve Hukuk”tu. Doç. Dr. Fuat Güllüpınar’ın yönettiği oturumda Karadeniz Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesi  öğrencisi Ertuğrul Calap “Türk Aile Sisteminde Şiddet Olgusu Ve Hukukla Bağdaştırılabilirliği Sorunu”, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi  Deniz Çelik “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Konusunda Sağlanan Gelişmelerde Hukukun Rol”,  Manise Barosu Stajyer Avukatı  Ezgi Çırak “6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un Getirdiği Yenilikler ve Eksiklikleri Üzerine Çözüm Önerileri”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans mezunu Orhun Bekar “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet ve Yaşama Hakkı” konulu sunumlar yaptı.

DSC_9711

Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi-Avukat Fikret İlkiz’in yönettiği “Kadına karşı şiddet ve çözüm yolları” konulu oturumda da Kırklareli Üniversitesi İktisat Fakültesi  öğrencisi Esin Özçelik “Şiddete Maruz Kalan Kadınların Toplumsal Entegrasyonda Yaşanan Zorlukları”, Karadeniz Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi Oğuzhan Saraç “Kadına Karşı Kültürel Şiddet, Sebepleri ve Önlenmesine Dair Çözüm Yolları”, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Alime Aysu Öğreten “Yargının Kırık Kanadı : Kadın Şiddeti” ve Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Gizem Sabancı “Şeffaf Çizilen Kadınların Yalnızlığı” sunumlarını yaptı.

haluk

İkinci günün öğleden sonraki ilk oturumunun konusu ise “Ahlakın Sansürü” idi. Yrd. Doç. Dr. A. Haluk Atalay’ın yönettiği oturumda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi  lisans öğrencileri  Selin Özdemir ile Celal Karaoğlu “Şiddetin Gölgesinde Çocuklar”, Karadeniz Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Zülal Kasparoğlu “Okulda Psikolojik Tacizin Türk Ceza Hukuku ve Toplumsal Açıdan Değerlendirilmesi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Ceren Özbek “Türkiye’de Lgbti Bireyler Bakımından Çifte Mağduriyet Sonrası Hak Arayışı”, Tunceli Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden Hasan Aydın “Cennetten Kovuluş; Şengal Ezidilerinin ve Türkmenlerin Zorunlu Göçü” konularını masaya yatırdılar.

DSC_9947Öğrencilerin bildirilerini tamamlamalarının ardından Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Avukat Fikret İlkiz bir değerlendirme yaptı ve sempozyum katılımcılara sertifikalarının verilmesiyle tamamlandı.

DSC_0019 DSC_0025 DSC_0045 DSC_9963 DSC_9971 DSC_9975 DSC_9992

İyi haftalar

Umut Vakfı

Bu Yazıya Hiç Yorum Yapılmadı.

SİZ DE YORUM YAZIN