Post image
“Şehrinde Şiddete Son…”

 

Türkiye’nin en sakin, eğitim düzeyi yüksek insanlarının yaşadığı şehirlerde bile kadın cinayetlerinin artması üzerine Edirne Barosu Aile ve Kadın Hakları Komisyonu bir çağrıda bulundu…

Büyük bir ihtimalle duymamış olabilirsiniz…

Gazeteler ve televizyonlar yer vermedi…

Biz de Edirne’de yayınlanan bir yerel gazetede gördük Baro’nun açıklamasını…

Haftada 6 gün yayınlanan Son Haber Gazetesi

Yani o da yayımlamasa Edirne Barosu Aile ve Kadın Hakları Komisyonu’nun çağrısından herkes gibi bi haber olacaktık…

Edirne Barosu Aile ve Kadın Hakları Komisyonu “Şehrinde Şiddete Son” sloganıyla üniversitelerde şiddet odaklı araştırma ve inceleme kürsülerinin kurulmasını istiyor… Ve bu kürsülere baroların destek vereceğinden emin olunarak bir bilimsel çalışmanın başlatılması için üniversitelere çağrıda bulunuyor…

Evet, aile içi şiddet, kadına yönelik şiddet toplumsal bir sorun ve Edirne Barosu Aile ve Kadın Hakları Komisyonu’nun bu çağrısı da bu çok önemli… Sadece üniversitelere değil Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı başta olmak üzere tüm kamu ve sivil kurumların bu soruna çözüm bulucu çalışmalar yapmaları, işbirliği yapmaları gerekiyor…

Edirne Barosu Komisyonu da, tarih boyunca da sosyal yapımızın temelini ve çekirdeğini oluşturan aile kurumunu oluşturan bireyler arasında yıllardır artarak devam eden “aile içi şiddet”, “kötü muamele”, “kadın intiharları”, “kadına yönelik şiddet”, “kadın cinayetleri”, “töre ve namus cinayetleri” ve “taciz ve tecavüz” olaylarının önlenmesi ve cezalandırılması için yasama yürütme yargı erkleri, kamu kurum kuruşları ile sivil toplum örgütleri ve bilim insanlarının çalışmalar yaptığına dikkat çekildi…

 Ancak gelinen noktada gerek görsel, gerekse yazılı basın yolu ile sık sık şiddetin en yaygın görülen biçimi erkeğin kadına ve çocuğa karşı uyguladığı aile içi şiddete tanık olduğumuzun belirtildiği açıklamada, “Şiddet oluştuktan sonraki yaptırımlar yasalarla düzenlenmiştir. Şiddete uğrayanın yasal yollara başvurmayı bilmesi ve kanun tarafından korunması elbette önemlidir. Ancak şiddetin sebeplerini ortadan kaldırmak, sorunu temelden ele almak asıl kalıcı çözümdür” denildi.

Edirne Barosu Aile Ve Kadın Hakları Komisyonu, 2015-2016 yıllarında il genelinde 1200 kişinin katılımıyla, “şiddetin türü ve Edirne’deki kadınların şiddet karşında hangi yasal yollara başvuracaklarını bilip bilmedikleri noktasında” farkındalık yaratmak amacıyla bir anket yaptıklarını  ve bir uzman tarafından değerlendirilen sonuçlarını kitapçık haline getirerek basınla paylaştıklarını belirtti.

Komisyon; böyle bir  anket çalışması yapılmasına öncülük etmekteki amacını ise “Çalışmanın yapıldığı şehrin Üniversitesi tarafından kadına yönelik şiddetin sosyolojik ve psikolojik sebeplerinin araştırılması için öncülük yapmak istemiştik” şeklinde açıkladı.

Son günlerde en sakin insanların yaşadığı Edirne’de dahi kadın cinayetlerinin artmaya başladığına yer verilen açıklamada, bu konuda yapılan çalışmaların ağırlıklı olarak sonuca yönelik olduğuna dikkat çekildi ve şöyle denildi:

“Artan kadın cinayetleri şiddetin sebeplerinin bilimsel boyutu ile incelenmesi ve elde edilen sonuca göre eğitim çalışmaları yapılması gerektiğini ortaya koymaktadır. Toplumda şiddeti kabul edilebilir gösteren yazılı ve görsel medyada yer alan haberlerin veriliş tarzına ve ekranlarda seyredilen dizilerde kadına yönelik şiddet ve en önemlisi kadına bakış açısının gözden geçirilmesi için gereken önleyici tedbirlerin ve cezai yaptırımların derhal yapılması gerekmektedir.  Eğitimin küçük başladığı gerçeğine istinaden ilköğretimden itibaren çocuklara kadına bakışın doğru verilmesi ve kız çocuklarının da bu konuya duyarlı olarak yetiştirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Tüm bu sebeplerle Edirne Barosu olarak ‘Şehrinde Şiddete Son’ sloganıyla üniversitelerde şiddet odaklı araştırma, inceleme kürsülerinin kurulmasını bu kürsülere baroların destek vereceğinden emin olarak bilimsel çalışmaların başlatılması için ülkemizdeki üniversitelere çağrıda bulunuyoruz…”

Umut Vakfı olarak biz de son yıllarda aile yapısındaki deformasyona sık sık dikkat çekmeye çalışıyoruz… Tabii ki cinsiyet ayrımcılığı ortadan kaldırılmalı, sadece kız çocuklarına değil, erkek çocuklarına da eğitim verilmeli ki, şiddet ve cinayetler azalsın… Erkeğin kızana, kadınına saygılı davranması sağlansın…

Edirne Barosu Aile ve Kadın Hakları Komisyonu’nun, yaygınlaşan aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet konusuna çözüm odaklı önerisini teşekkür ederek desteklerken tüm Türkiye’nin bu sese kulak vermesini ve bir an önce “Şehrinde Şiddete Son” çalışmaları yapılmasını temenni ediyoruz…

İyi haftalar

Umut Vakfı

 

 

Bu Yazıya Hiç Yorum Yapılmadı.

SİZ DE YORUM YAZIN