Post image
Seçmenleri duyarlı olmaya çağırıyoruz…

Ülkemizde yeni bir dönemin kapısını açacak olan seçime ramak kaldı. Yani sadece 12 gün kaldı. 24 Haziran 2018 Pazar günü 1 milyon 585’i ilk kez olmak üzere toplam 57 milyon seçmen sandık başına gidecek ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı’nı ve yeni milletvekillerini belirleyecek…

Başkanlık sisteminin fiilen başlamasına yol açacak seçim sonucunda Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk başkanı da belirlenecek ve göreve başlayacak. Partiler yoğun geçen seçim çalışmalarını sürdürürken tüm partilerin insanlara ve topluma verdikleri mesajlar elbette ki çok önemli… Umut Vakfı olarak; tüm siyası partileri ve seçime katılarak oy verecek, oy isteyecek olan seçme ve seçilme hakkını kullanan herkesi “bireysel silahsızlanma ve şiddetsiz bir toplum istemeye” teşvik etmeye ve duyarlı olmaya davet etmek istiyoruz. Oy kullanacak seçmenlerin; “bireysel silahsızlanma ve şiddetsiz bir toplum”u hedefleyen ve bu konularda ciddi çalışmalar yapacak olan partilere oylarını vermelerini diliyoruz… Seçimin huzur içinde geçmesini ve sonucunun ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz…

24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimi ve genel seçim nedeniyle siyasi partiler tarafından seçimler nedeniyle gerçekleştirilecek ve topluma sunulacak olan vaatleri ve düşüncelerine katkıda bulunmak amacıyla Umut Vakfı olarak;

“Hepimizin ve herkesin temel insan hak ve özgürlüklerinin korunduğu aydınlık bir Türkiye geleceği için elbirliği ile insan onurunun ve haysiyetinin temel kabul edildiği demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin varlığını ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhuriyet rejimine olan inanç ve kararlığını en üstün değer kabul ederek gereğini yerine getirmek ve yaşama geçmesini sağlamak amacıyla,

Yasama, Yürütme ve Yargının birbirinden bağımsız ve tarafsız güçler olarak korunduğu, güçler arasında dengeli ve aralarında ahenkli bir çalışmanın var olmasını istemenin bu ülkede yaşayan herkesin yurttaşlık hakkı olduğunun kabul edilmesini, güçler arasındaki bağımsızlık, tarafsızlık ve dengeli çalışmanın hukuk ve adaletin sağlanmasında, tüm çatışmaların çözümünde, barış içinde yaşayan bir toplum için çok önemli bir role sahip olduğu görüş ve düşüncesiyle,  

Geleceğimizin teminatı gençlerimizin hukukun üstünlüğüne inanan, adalete güvenen, anlaşmazlıklarını uzlaşma ve barışçıl yollarla çözümleyen yurttaş olma bilincini ve sorumluluğunu taşıyan bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı,

Şiddetsiz bir toplum yaratılması amacıyla sorumlu yurttaşlar olarak üzerimize düşen her türlü katkıyı görev sayarak çoğaltmak için bireysel silahlanmanın tehlikelerine dikkat çekmek, ölümlerin ve acıların yaşanmasını önlemek ve bireysel silahsızlanma konusunda çözüm önerileri geliştirmek ve uygulanması konusunda farkındalık yaratabilmek,

Her türlü ayrımcılığa ve şiddete karşı olmanın, barış, huzur ve refah içinde yaşamanın ve herkesin korkularından ve yoksulluktan kurtulmasının insan hakkı olarak benimsenmesi gerektiğine inanarak,

Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olarak hukukun üstünlüğünü temel ilke sayarak, benimseyerek korumak, kollamak ve geliştirmek amacıyla,

Yapılacak olan seçim çalışmalarında insanlara ve topluma bu mesajların verilmesinin çok büyük önem taşıdığı inancıyla tüm siyası partileri ve seçime katılarak oy verecek, oy isteyecek olan seçme ve seçilme hakkını kullanan herkesi bireysel silahsızlanma ve şiddetsiz bir toplum istemeye teşvik etmeye ve duyarlı olmaya davet etmek istiyoruz.”

İyi haftalar

Umut Vakfı

Bu Yazıya Hiç Yorum Yapılmadı.

SİZ DE YORUM YAZIN