Post image
Okulöncesi eğitimde büyük gerileme

Mustafa Mert BİLDİRCİN

m.mertbildircin@gmail.com

MEB istatistiklerine göre, 2011’de 1 milyon 59 bin öğrenci, okulöncesi eğitim alırken bu sayı 2017’de 1 milyon 17 binde kaldı. 2011-2012 eğitim öğretim yılında 25 bin 172 olan okul sayısı ise 2017’de 23 bin 820’ye geriledi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, hükümetin eğitime büyük önem verdiğini savunarak, “Okulöncesi eğitimde 80 yılda alınan mesafeden fazlasını bu dönemde aldık” dedi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) okulöncesi eğitime ilişkin son yayımladığı istatistikler ise Yılmaz’ın söylediklerinden farklı bir gerçekliğe işaret etti.

Bakan İsmet Yılmaz, “Eğitimde Avrupa’dan birçok alanda çok iyiyiz” dese de Türkiye okulöncesi eğitimde OECD ülkeleri içinde son sırada kendisine yer buldu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın verilerine göre, okul çağına gelen çocuk sayısındaki büyük artışa karşın 2011-2012 döneminde 1 milyon 59 bin öğrenci okulöncesi eğitim görürken bu sayı 2017 yılında 1 milyon 17 bin oldu. Okullaşma oranı ise yüzde 35.52’de kaldı.

Öğrenci sayısı azaldı  

MEB’in paylaştığı okulöncesi eğitim istatistiklerine göre, 2011-2012 eğitim öğretim yılında 25 bin 172 okulöncesi eğitim kurumunda 1 milyon 59 öğrenci bulunurken, “4+4+4” uygulamasının ilk yılında okul sayısı 23 bin 556’ya geriledi. Benzer biçimde öğrenci sayısında da düşüş yaşandı. Nüfus artış hızına karşın 2016-2017 eğitim öğretim yılında okulöncesi kurum sayısı 23 bin 820, bu kurumlarda okuyan öğrenci sayısı ise 1 milyon 17 bin 436 oldu.

En büyük etken 4+4+4

“4+4+4 Eğitim Sistemi” okulöncesi eğitimin geri plana itilmesinin en önemli nedenlerinden oldu. Okula başlama yaşının 60-66 aya düşürülmesi nedeniyle okulöncesi eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenci sayısı 953 bin 209’a düştü. 2012’de 1 milyon 58 olan okulöncesi eğitim alan öğrenci sayısı aradan beş yıl geçmesine karşın ancak 1 milyon 124 bin 727’ye ulaşabildi. Okulöncesi okullaşma oranı yüzde 58’le ifade edildi.

Öte yandan, “4+4+4” sonrası devlete ait okulöncesi kurumlarında okul sayısı azalırken aynı dönemde özel okulöncesi eğitim kurumları hem okul hem de öğrenci sayısını iki kat artırdı. 2011’de 1 milyon 58 bin öğrenciye eğitim veren devlet okulu sayısının 25 bin 172 olurken özel okul sayısı 2 bin 453 oldu. Aradan geçen altı yılda okulöncesi eğitim veren devlet okulları ve özel okullar arasındaki makas açıldı. 2011’de 3 bin 453 olan özel okul sayısı 2017’de 19 bin 152’ye yükseldi.

***

‘Sıbyan okulları teşvik edildi’

Okulöncesi eğitimde yaşanan gerilemenin en önemli nedeninin “4+4+4 Eğitim Sistemi” olduğunu söyleyen Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “Okulöncesi çağdaki çocukların zorla ilkokula kaydettirilmesi anlamsız bir ısrardır” diye konuştu. MEB’in, bu konuda gerekli adımları atmamakta ısrar ettiğine dikkat çeken Aydoğan, “Okulöncesi eğitim parasız ve zorunlu hale getirilmezken okulöncesi eğitim kurumları yerine sıbyan okullarının açılması teşvik edildi” dedi.

(Birgün, 05.04.2018)

Bu Yazıya Hiç Yorum Yapılmadı.

SİZ DE YORUM YAZIN