Post image
Mükerrer Seçimler ve Oylarımız

fikret-ilkiz_259133

Fikret İlkiz

Mükerrer ne demektir?  Aynı zamanda ikiden fazla tekrarlanan, aynı şeyin tekrarıdır.

Birden çok demek olan mükerrer, (mükerrere) kelimesi Arapça ve sıfat.  Anlamı ise “tekrar olunmuş”, birbiri üstüne iki veya daha ziyade defa olmuş” demek. Sözlükte “Ümidler verilir işve-i mükerrerlerle,- T. Fikret” örneği verilmiş (Osmanlıca-Türkçe Sözlük. M.Nihat Özön. 4.Basım Ocak 1965. İnkilap-Aka Kitabevleri). Hukukta kullanılır. Mükerrer ıskonto, mükerrer sigorta…

Ceza hukukunda tekrar eden anlamında iki veya daha çok suç işleyen kişiye “mükerrir, mükerrire” denir. TCK’na göre  “önceden işlenen suçtan dolayı verilen hüküm kesinleştikten sonra yeni bir suçun işlenmesi halinde, tekerrür hükümleri uygulanır. Bunun için cezanın infaz edilmiş olması gerekmez”  Bu sanıklara mükerrir denir (Madde 58).Tekerrür halinde hükmolunan ceza, mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilir ve mükerrir hakkında cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanır.

Bazen gazeteler mükerrer baskı yapar. Tekrarlanmış, yinelenmiş karşılığı olarak “Mükerrer nüsha” yayınlanmış olur. Bu hal daha çok “mükerrer baskı”, “mükerrer sayı” olarak yayınlanan Resmi Gazete’nin başına gelir. Ağustos ayında sürekli mükerrer sayı yayınlandı.

22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde Sayın R.T. Erdoğan’ın partisinin yüzde 46,6 oy alması üzerine 60. Hükümeti, 12 Haziran 2011 seçimlerinde yüzde 49,8 oy alarak 61. Hükümeti kurdu ve Başbakan olarak görev yaptı.

Mükerrer baskılara sıra numarası verirsek eğer; birincisi…

Aynı “yönetimin” / “sistemin” tekrarı gibi 28 Ağustos 2014 tarihli 29102 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede 10.08.2014 günü yapılan seçimde 21.000.143 (yüzde 51,79) oy alarak Sayın Erdoğan’ın 12. Cumhurbaşkanı seçildiği ilan edildi.

İkinci mükerrerlerden birisi…

28 Ağustos 2014 tarihli 29102 sayılı ve 2. Mükerrer sayılı Resmi Gazetede, Sayın Recep Tayyip Erdoğan; TBMM üyeliğinin sona ermesi ve “Başbakanlık Makamının boşalması” nedeniyle, yeni Başbakan atanıncaya kadar Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Başbakanlığa vekâlet etmesini ve yeni Hükümet kuruluncaya kadar mevcut Bakanlar Kurulunun görevini sürdürmesini Cumhurbaşkanı sıfatıyla rica etmişti.   Boşalan Başbakanlık makamını 7 Haziran 2015 seçim tarihine kadar Sayın Davutoğlu doldurdu…

Üçüncü mükerrerlerden bir diğeri…

Mükerrer bir sayı daha… Yüksek Seçim Kurulu’nun 7 Haziran 2015 seçimleriyle ilgili kesin seçim sonuçlarını gösteren 18.06.2015 tarih ve 1415 nolu Kararı 18 Haziran 2015 tarihli ve 29390 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlandı.

İlan edilen seçim sonuçlarına göre, 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan 25.Dönem Milletvekilleri Genel Seçimlerine 56.608.817 kayıtlı seçmenden 47.507.467 seçmen oy kullanmış, 46.163.243 seçmenin oyları geçerli sayılmıştı. Seçime katılma oranı %83’dür. Türkiye genelinde Adalet ve Kalkınma Partisi 18.867.411 oy alarak %40,87 oranla birinci parti olmuştu. Cumhuriyet Halk Partisi %24,95 oranla ve aldığı 11.518.139 oy sayısı ile ikinci parti oldu. %16,29 oranla ve 7.520.006 oyla Milliyetçi Hareket Partisi üçüncü parti, %13,12 oranla ve 6.058.489 oyla Halkların Demokratik Partisi dördüncü parti oldu. Mecliste 550 milletvekili dağılımı AKP (258), CHP (132), MHP (80) ve HDP (80) olarak ilan edildi.

  1. Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarını beğenmedi. Seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

Dördüncü mükerrerlerden birisi daha…

Sayın Cumhurbaşkanı tarafından verilen 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan 25. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin “yenilenmesine” dair karar 24 Ağustos 2015 tarihli 29455 (Mükerrer Sayılı ) Resmi Gazetede yayımlandı.  Karara göre; 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonrasında, Meclis Başkanlık Divanı seçiminin yapıldığı 09.07.2015 tarihinden itibaren kırkbeş günlük sürede Bakanlar Kurulu kurulamadığından, TBMM Başkanı ile “istişare edilerek” Anayasanın 104 üncü ve 116 ncı maddeleri gereğince “Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar verilmiştir.”

Cumhurbaşkanı’nın bu kararından sonra 25 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazete dört mükerrer sayı olarak yayınlandı ve “mükerrer sayı” rekoru kırdı.

Beşinci mükerrer ve dört mükerrer sayılı Resmi Gazete 25 Ağustos 2015 tarihli ve 29456 sayılıdır. Mükerrerlikte rekor kıran 25.08.2015 tarihli Resmi gazetenin;

Birinci mükerrer sayısında; Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu geçici Bakanlar Kurulunu kurmak üzere Başbakan olarak atanmıştır. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı “görevinden çekilen Bakanlar Kurulunun, keyfiyette henüz bir değişiklik olmadığından, geçici Bakanlar Kurulu kuruluncaya kadar görevine devam etmesini” rica etmiştir.

İkinci mükerrer sayısında; Yüksek Seçim Kurulunun seçimlerin 1 Kasım 2015 tarihinde

yapılması hakkındaki 25.8.2015 tarihli ve 1539 Sayılı kararı yayınlanmıştır.

Üçüncü mükerrer sayısında; TBMM seçimlerinin yenileneceğinin, Milletvekili Seçimi Kanununun 8 inci maddesi uyarınca ilan edilmesi hakkında Bakanlar Kurulu’nca 25.8.2015 tarihinde alınan “karar” yayınlanmıştır.

Dördüncü mükerrer sayısında; Yüksek Seçim Kurulunun 25.8.2015 tarihli ve 1540

sayılı kararı yayınlanarak seçimlerde milletvekilliğine aday olacak kamu görevlileri için görevlerinden istifa tarihinin 31.08.2015 olduğu ilan edilmiştir.

Artık normal baskılı ve sayılı Resmi Gazete okumamamız için mükerrirler elinden geleni yapıyor. Hepimizin hayatı, “mükerrer sayılı” Resmi gazeteleri okumakla geçiyor. Geleceğimiz mükerrer, Resmi Gazete sayıları mükerrer sayılı “resmi” gazetelerde.

Mükerrer sayılı Resmi Gazeteleri okumaya alıştırılmış olduk ve alıştık aslında. Hayatımız, bu.

Hayatımız ve geleceğimiz tıpkı seçimler, hükümetler, resmi gazeteler gibi mükerrer!

Mükerrer seçim olur mu? Olabiliyormuş! Olacak büyük bir olasılıkla ve mükerrer seçimlerden çıkan sonuç da mükerrer olursa ne olur?

Önceden verilmiş oylarımız çöpe gitti. Hükümet kurulması gerekirken; hükümet kurulmamasına karar verilerek seçimlerin yenilenmesine kararı verildi. Ortaya çıkacak seçim sonuçları beğenilmezse, kararı alanlar suç işlemiş sayılır mı? Böyle bir suçu işleyen mükerrirlere Türk Ceza Kanununda yer alan “tekerrür” hükümleri uygulanır mı?

Bizler nasıl olsa mükerrer seçimlere alıştık! Seçimlerde eğer ortaya “mükerrer” bir seçim sonucu çıkarsa; mükerirler kabul ederler mi? Acaba bu sonuçlara alışılabilirler mi?

31.08.2015  

Bu Yazıya Hiç Yorum Yapılmadı.

SİZ DE YORUM YAZIN