Post image
İntihar mercek altında

BESTE SEZEN ATESPARE (bestesezengigmail.com)

2012’de dünyada yaklaşık 1 milyon kişinin intihar ettiği göz önüne alınırsa, İntihar ve İntihar Girişimi dikkat edilmesi gereken bir çalışma. İntihar, ölümün en trajik hallerinden biri. Çoğu zaman ardında gizemi çözülmemiş pek çok sır bırakır. Tamamlanmış intiharların yanı sıra tamamlanmamış, girişim halinde kalan vakalar da var.

35.hafta kitap-intiharDünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Türkiye’de de bu vakaların sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Bazı intihar girişimleri, yalnızca kişinin kendine zarar verme amacı taşıyıp bu noktada kalırken; bazılarının tekrarlanması ihtimali de göz ardı edilmemeli. Bu bağlamda tekrarlanması muhtemel vakaları tespit edebilmek, o kişilere destek olmak ve intihar girişimlerini önlemek için Doç. Dr. Kamil Alptekin ve Prof. Dr. Veli Duyan İntihar ve İntihar Girişimi kitabını hazırlamışlar. “Kavramlar, Yaygınlık, Müdahale, Önleme ve Öyküler” altbaşlığıyla çıkan kitap, intiharın karmaşık doğasını aydınlatmak amacı taşıyor. Kitapta intihar ve intihar girişimleri ilk önce birer kavram olarak ele alınmış. İntiharın psiko-sosyal dinamikleri, dünyada ve Türkiye’deki yaygınlık oranları detaylıca anlatılmış. Ardından intihar girişimlerini önlemeye yönelik pek çok bilgiye yer verilmiş. Yazarlar, intiharı önlemek için bireysel desteğin yanı sıra sosyal hizmetlerin de önemine değinmiş. İntihar girişimi vakaları Kitapta bazı intihar girişimleri hikâyeleri de yer alıyor.

Ankara’da bir hastanenin acil servisine gelen bazı intihar girişimleri vakaları psiko-sosyal açıdan incelenmiş. Bu girişimler, gizlilik ilkelerine bağlı kalınarak özetlenip hepsinin değerlendirmesi yapılmış. Vakaların ortak bazı noktalan olabildiği gibi, birbirinden çok farklı yönleri de var. Örneğin, intihar girişimiyle acil servise getirilenlerin yaşadıkları sosyoekonomik çevre, ailelerinin ekonomik durumu her vakada farklılık gösteriyor. Bunlar arasında bir bağlantı kurmak pek mümkün değil; tıpkı intihar girişiminde bulunan bireylerin genel ruh durumlarında da bir paralellik olmadığı gibi.

Öte yandan, kitapta incelenmiş 18-35 yaş arası yirmi bir vakayı göz önüne alarak, intihar girişiminde bulunan kişilerin her zaman içe dönük, kapalı, depresif olduğu genellemesi yapmak da oldukça zor. Aksine, bazı vakalarda görüldüğü üzere bu tarz girişimlerde bulunan kişilerin bazılarının sakin mizaçlı, insanlarla iletişim kurmakta zorlanmayan, güleryüzlü kimseler olduğu gözlemlenmiş. Fakat hepsinde ortak olan bazı özellikler de var.

Kişileri intihara sürükleyen sebeplerin en başında ekonomik sıkıntılar ve aile/arkadaş çevresinde yaşadığı sorunlu ilişkiler yer alıyor. Kitaptaki birçokintihar girişimlerinin hemen öncesinde aile bireyleriyle -özellikle eş, nişanlı, sevgili- ciddi tartışmalar yaşanması da belli başlı ortak özelliklerden bir tanesi. Bu tartışmaların kişilerde öfke, derin üzüntü, çaresizlik duygusu yarattığı ve olaylar çözümsüz göründüğünde intihar girişimlerine sebebiyet verdiği görülüyor.

Üstelik bu vakalar arasında yüz yüze yapılan kavgalar olduğu kadar internet ortamında gerçekleşen yazışmaların da etkili olduğu tespit edilmiş. Ayrıca kitapta varılan sonuca bakacak olursak, intihar girişimlerinde bulunan kişilerin bazılarının olayın hemen ardından yardım çağrısında bulunduğu da dile getirilmiş. Bu da, bu tarz girişimlerde ölüm ve yaşam isteğinin bir arada bulunduğuna işaret ediyor.

Kamil Alptekin ve Veli Duyan kitabı hazırlarken titiz bir araştırma yapmışlar. Kitabın en arka sayfalarındaki kaynakçadan araştırmalarını takip etmek mümkün. Bunun yanı sıra hastanenin acil servisinde yaptıkları görüşmeler de bu kavrama nesnel ve somut yaklaşmalarına olanak sağlamış.

İNTİHAR VE İNTİHAR GİRİŞİMİ Kavramlar,

Yaygınlık, Müdahale, Önleme ve Öyküler

Kamil Alptekin Veli Duyan

Yeni İnsan Yayınevi 2014,170 sayfa,

12 TL.

(Radikal kitap, 11.04.2014)

Bu Yazıya Hiç Yorum Yapılmadı.

SİZ DE YORUM YAZIN