Post image
Herkesin Yaşam Hakkının Korunmasında Bireysel Silahsızlanma Temel İlkedir

 

umut-vakfi-blog-logoUmut Vakfı; hak ve sorumluluklarını bilen, talep eden ve uygulayan yurttaşlar olarak, insan onuruna yakışan hayatlar sürdürmek, şiddetsiz ve barış kültürünün egemen olduğu bir dünyayı çocuklarımıza miras bırakmak için; hukukun üstünlüğü, barış ve uzlaşma, yurttaşlık bilinci, şiddet ve bireysel silahsızlanma için çalışmak ve kamuoyu oluşturmak, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapmayı temel ilke olarak kabul eder.

Geleceğimizin teminatı gençlerimizin hukukun üstünlüğüne, laik demokratik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine inanan, adalete güvenen, anlaşmazlıklarını uzlaşmayla ve barışçıl yollarla çözümleyen, yurttaş olma bilincini ve sorumluluğunu taşıyan bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı görev sayar.

Şiddetsiz bir toplum için bireysel silahlanmanın tehlikelerine dikkat çekerek çözüm önerileri geliştirmek ve uygulanması konusunda bilinç ve baskı oluşturmak için Umut Vakfı olarak “yaşam hakkı”nın korunması amacıyla “sürdürülebilir bireysel silahsızlanma” ve “yaşam hakkının güvence altına alınması” en önemli önceliklerimizdir.

Bu nedenlerle silahlanmanın önünü açan, silah ruhsatı alınmasını kolaylaştıran, özendiren tüm görüş ve düşüncelerin açıklanmasının önlenmesi herkesin görevidir.

Devlet herkesin yaşam hakkını korur, korumalıdır. Bireylerin kendilerinin yaşam hakkını koruması veya nefsi müdafaa gibi nedenlerle bireysel silahlanmanın teşvik edilmesi çok tehlikelidir ve önlenmelidir. Silahlanmış bir toplum yaratmak veya herkesin kendi hakkını silahla sağlamasını teşvik etmek, bunu temin etmek için silah ruhsatı alınmasını kolaylaştırmak herkesin yaşam hakkını tehlikeye atar, hukuka aykırıdır ve kabul edilebilir bir sosyal ihtiyaç asla değildir. Aksine bu demektir ki; ne zaman ve hangi koşullarda ortaya çıkacağı bilinmeyen, ama sürekli olarak iç çatışmaları davet eden ve potansiyel olarak patlamaya hazır, herkesin silahlı olduğu bir toplum yaratmak demektir. Bu yaklaşım meşru müdafaa gibi bir halle açıklanmayacak kadar sakıncalıdır.

Umut Vakfı olarak bir kere daha anımsatmamız gerekir ki; bireysel silahsızlanmayı sağlamak amacıyla sürdürdüğümüz çabalarımızın herkes tarafından benimsenmesi hayati önem taşımaktadır. Silahlanmayı kolaylaştıran her yol ve yöntem toplumsal barışın sağlanmasını tehdit eder.

Toplumumuzun silahlanmaya değil, çatışmaların önlenmesine; şiddete değil barışın sürekliliğine; öç almaya değil hukukun üstünlüğüne, kendi hakkını silahlanarak elde etmeye değil bireysel silahsızlanmaya; silahlanmayı kolaylaştırmaya değil zorlaştırmaya ihtiyacı vardır.

Demokratik hukuk devletinde yaşam hakkının devlet tarafından korunduğu ve hukuki güvenliğinden kimsenin endişe duymadığı bir toplumsal yaşama gereksinimi vardır.

Demokratik hukuk devletinde herkesin yaşam hakkının korunması hepimizin sorumluluğudur.

İyi haftalar

Umut Vakfı

 

 

 

 

Bu Yazıya Hiç Yorum Yapılmadı.

SİZ DE YORUM YAZIN