Post image
Haydi TBMM ses ver…

tüfekler

 

Çünkü sen istersen yasal değişiklikleri yaparsın, ruhsatsız silahlarla pek çok cinayetin önlenmesini sağlarsın…

Ruhsatsız silahlarla işlenen cinayetler dur durak bilmiyor… Her gün şehir magandaları ellerinde ruhsatsız silahlarla yaralamaya, öldürmeye devam ediyorlar…

Bugün 7 Kasım… Günü gününe istatistik tutuyoruz… Ama bir dalgınlık yapıp dünü atlamışız, istatistiğimizi tutarken… Onu yarın rakamlarımıza ekleyeceğiz…

Bir gün eksiğiyle yani 10 ay 6 günde bireysel silahlarla işlenen cinayet sayısı 2 bin 963… Çoğunluğu ateşli silahlarla, hem de ruhsatsız tüfeklerle işlenmiş bu cinayetlerde ölenlerin sayısı 6 Kasım itibariyle (O da sadece medyaya yansıyanlar) bin 838. Bu cinayetlerde bir kısmı ağır 3 bin 62 kişi de yaralandı… Bu yaralılardan da ne kadarı öldü emniyet ve sağlık yetkilileri biliyordur her halde…

Pek çok gazeteci dostumuz bu konuda duyarlı… Pek çok vekilimiz duyarlı… Sık sık konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gündeme getiriyor… Ki hepsine teşekkür ediyoruz duyarlılıkları için… Türkiye kamuoyunda duyarlılığı artırdıkları için…

Sözcü gazetesi web sayfasını hazırlayan Mustaf Büyüksipahi ve Ilgaz Fakıoğlu’nun da aralarında bulunduğu bir ekip bireysel silahlanma ve ruhsatsız silahların pervasızca kullanımı sonucu yaşanan mağduriyetlerle ilgili sürekli belgeseller, haberler hazırlıyorlar. Bu konuda ciddi önlemler alınabilmesi için mücadele ediyorlar…

59fe15c12269a226608579f5En son Hürriyet Gazetesi Özel Haber Birimi’nden Cansu Şimşek, 18 Ekim günü bizi de arayarak rakamları istemişti. Bilgi istemişti… O tarihe kadar 2 bin 765 silahlı olay meydana gelmiş bin 722 kişi ölmüş, 2 bin 874 kişi de yaralanmıştı… Aradan 1 ay bile geçmedi… Görüyorsunuz sadece yerel ve ulusal basına yansıyan cinayet rakamları 3 bine yaklaşmış durumda… Ve katiller Cansu Şimşek’in, Hürriyet gazetesinin de dediği gibi “Bir tıkla silaha” ulaşıyorlar…

Ki bunu biz yıllardır Umut Vakfı olarak dile getiriyoruz… Pompalı tüfeklerin kolaylıkla satın alınmasının önemli bir sorun olduğunu belirtiyor ve Internet’ten bir tıkla, peynir ekmek gibi silah alımının önüne geçilmesini istiyoruz… Caydırıcı hapis cezası getirilmesini talep ediyoruz…

Daha başka evlere ateş düşmesin, masum yeni canlar bir kendini bilmezin silahından çıkan kurşunla son bulmasın, diye…

Dediğimiz gibi pek çok muhalefet milletvekilimiz konuyu gündeme getirip, bireysel silahlanmanın önlenmesi için teklifler veriyor… Maalesef bu tekliflerin reddedilmesini üzüntüyle izliyoruz…

belmaAncak AKP’li Vekillerin de son zamanlarda bu konuda ses vermesi bizi mutlu ediyor… Ki TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı, AKP İstanbul Milletvekili Belma Satır’ın para cezasının hapis cezasına dönüştürülmesi söyleminin hayata geçirilmesini diliyoruz… Elbette ki cezaların artırılmasıyla bu tür olaylar önlenemeyecektir, ama caydırıcı olacağı da bir gerçektir…

5832bd03c03c0e2edce2408aSon olarak da, Hürriyet gazetesinin haberi İçişleri Komisyonu’nda yankı buldu ve TBMM İçişleri Komisyonu Sözcüsü Mustafa Baloğlu bu konuda ciddi ve dengeli bir yasal düzenlemenin yeniden gündeme gelmesini istedi. Meclis muhabiri Bülent Sarıoğlu’nun haberine göre; “Evlat edinmek isteyen aileler nasıl sürekli kontrol altına alınıyorsa silah ruhsatı da böyle verilmeli” diyen Baloğlu, silah ruhsatı alacakların kapsamlı psikolojik testlerden geçirilmesinin altılını çizdi…

764849

AKP’li İçişleri Komisyonu sözcüsünün bu açıklamaları, öteden beri bireysel silahlanmayı önlemeye yönelik önergeler veren CHP’den destek buldu ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Bireysel silahlanmanın koşullarını gözden geçirecek bir çalışmaya doğrudan destek vereceklerini” söyledi…

Özgür Özel, “Özlediğimiz bir uzlaşmayı hep birlikte yakalayabiliriz” dedi…

Ceyhun İrgil Bursa Milletvekili… Kendisi aynı zamanda bir doktor, AKP’li Mustafa Baloğlu gibi… 25 Ekim 2017 günü 11/09/1981 tarihli ve 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun’da değişiklik yapılmasına dair” Kanun Teklifi verdi Meclis’e…

fft99_mf7016874

Kanun Teklifi’nin gerekçesinde, Umut Vakfı’nın 2016 yılı raporunda yıl içinde meydana gelen olayların yüzde 78’inde ateşli silahların kullanıldığına dikkat çeken Vekil İrgil, son 33 ayda en az 5 bin 582 kişinin ateşli ve kesici silahlarla öldüğüne en az 5 bin 917 kişinin yaralandığına dikkat çekti… İrgil, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığının verilerine göre de; son 10 yılda ruhsatlı ateşli silahlarla 25 bin, ruhsatsız ateşli silahlarla ise 159 bin suç işlendiğini vurguladı…

Rakamların da, ruhsatsız silah kullanımındaki artışı ortaya serdiğini belirten Ceyhun İrgil, günümüzde internetten ucuz ve kolayca ruhsatsız silah alınabildiğini anımsattı. Ve yalnızca idari para cezasının caydırıcı olmadığını vurguladı…

Kamu düzeni ve insanların can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ruhsatsız pompalı ya da ruhsatsız av tüfeklerine hapis cezası ön görülmesiyle caydırıcılığın artacağını vurgulayan İrgil, Meclis’e sunduğu “internetten ya da sosyal medyadan silah satışının yasaklanması, ruhsatsız silah satanlar ve bulunduranlar hakkındaki cezaların artırılması” nın amaçlandığını bildirdi…

İrgil’in TBMM’ye sunduğu 11/09/1981 tarihli ve 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun’da değişiklik yapılmasına dair Kanun Teklifi’ni gerekçeleriyle şöyle;

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1. İnternetten üzerinden yapılan silah satışlarının yasaklanması amaçlanmıştır.

MADDE 2. İşyerinden veya internet üzerinden yivsiz tüfek satın alma belgesi olmayan kişilere satış yapan satıcıların satış yapmalarının engellenmesi amaçlanmıştır.

MADDE 3. Yivsiz tüfek ruhsatnamesi olmadan yivsiz tüfek bulundurulmasının engellenmesi amaçlanmıştır.

MADDE 4. Yürürlük maddesidir.

MADDE 5. Yürütme maddesidir.

11/09/1981 TARİHLİ VE 2521 SAYILI AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1. 11/09/1981 tarihli ve 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair aşağıdaki madde eklenmiştir.

Madde 8/A – Bu kanun kapsamındaki silahların tümünün internet üzerinden alım ve satımının yapılması yasaktır.”

MADDE 2. 11/09/1981 tarihli ve 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunun 12. nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 12 – 7 nci ve 8 inci maddelerde belirtilen imalat ve satış listeleri ile belgelerini süresi içinde vermeyen veya imalat ya da satışını bildirmeyen imalatçı ve satıcılara, yirmi bin Türk Lirasından iki yüz bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

İşyerinden yivsiz tüfek satın alma belgesi olmayan kişiye satış yapan satıcılara ve sosyal medya veya internet üzerinden silah satışı yapanlara sekiz bin Türk Lirası idarî para cezası verilir.”

MADDE 3. 11/09/1981 tarihli ve 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunun 13. ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 13 – Mülkiyeti kendisine ait olup olmadığına bakılmaksızın; yivsiz tüfek ruhsatnamesi olmadan yivsiz tüfek bulunduran, satışına aracılık eden, taşıyan veya nakleden gerçek veya tüzel kişilere her tüfek için beş bin Türk Lirası idarî para cezası ve beş yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir. Ayrıca ruhsatname işlemleri tamamlanıncaya kadar tüfek muhafaza altına alınır. Muhafaza altına alındıktan itibaren bir ay içinde ruhsatname işlemlerinin tamamlanmaması veya menşeini ispata yarar belge ibraz edilmemesi hâlinde, tüfeğin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

Ruhsatlı yivsiz tüfeğini, bu Kanun hükümlerine aykırı olarak bir başkasına veren kişiye de beş bin Türk Lirası idarî para cezası verilir.

Bu Kanun hükümlerine göre idarî para cezasına ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar vermeye adli makamlar yetkilidir.”

MADDE 4. Bu Kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 5. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

konyada_kargodaki_ruhsatsiz_tufekler_polise_takildi_h6666

Olağanüstü Hal Kapsamında 6 Ocak 2017 tarihinde yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname’de de; 2521 sayılı yasanın 12 ve 13. Maddelerindeki para cezaları 500’den 5 bine, 200’den 2 bine, 50’den 500’e şeklinde artırılmıştı…

Ancak bu düzenlemenin yeterli olmadığı artan cinayetlerle ortada… Ki düzenleme ne kadar uygulanıyor o da daha belli değil… Belma Satır’ın da dediği gibi uygulanabilmesi için kaymakam ve Valilere çok iş düşüyor…

Ruhsatsız silahların pervasız artışını önleyebilmek için Meclis’teki duyarlı milletvekilleri art arda ses veriyor…

Haydi TBMM, haydi İçişleri Komisyonu sen istersen olur… Sen istersen bu silahlanmayı, cinayetleri önlersin…

Yeter ki İçişleri Komisyonu’nda ciddi bir şekilde çalışacak komisyon oluşturun, konuyu enine boyuna masaya yatırın ve gerekli düzenlemeleri yapın…

Bu konuda duyarlı olan herkese tekrar teşekkürler…

İyi haftalar

Umut Vakfı

 

 

Bu Yazıya Hiç Yorum Yapılmadı.

SİZ DE YORUM YAZIN