Post image
Flört şiddetine izin vermeyin…

flort-siddetine-hayir--10250272

Üniversiteler art arda bu konuda araştırmalar yapıp, yayınlıyor…

Aslında doğru da yapıyorlar…

Sokakta ya da bir kafede insan rastlıyor… Daha gencecik insanlar, sevgili oldukları ayan beyan belli… Öylesine kavga yapıyorlar ki… Erkek kızı azarlıyor, hatta küfür ediyor, belki de yalnız kaldıklarında vuruyor bile…

İnsan bunları görünce inanamıyor…

Daha flört aşamasında karşısındakine kötü davranıyor ise bir insan evlenince ne yapmaz ki… Araştırmalar da üzücü, ama “üniversitelerde bile sevgiliye şiddet” uygulandığını ortaya koyuyor… Uzmanlar, flört şiddetinin gençler arasında çok yaygın olduğunu belirtiyorlar…

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı’nda 2016 yılında Mehbare İftar tarafından Yard. Doç. Dr. Güngör Güler danışmanlığında yapılan “Üniversite Öğrencilerinin Flört Şiddetine Yönelik Tutum ve Davranışları Yüksek Lisans Tezi” üniversitelilerin flört şiddeti algılarını tüm açıklığıyla gözler önüne seriyor…

Çoğunluğu 20-22 yaş grubunda yüzde 53.6’sı erkek, yüzde 46.4’ü kız 645 öğrenciyle yapılan çalışmada, gençlerin yüzde 51.6’sı flört ilişkisi olduğunu ve flört ilişkisi olan bu grubun da yüzde 52.9’u yani yarısında fazlası “ilişkisinde şiddete maruz kaldığını” belirtiyor… Daha da vahimi ise yüzde 52’si “şiddet uyguladığını” söylüyor…

Geçmişteki ilişkileri incelendiğinde ise yüzde 43.7’si flört şiddetine maruz kaldığını, yüzde  39.9’u uyguladığını anlatıyor. Araştırmaya göre, geçmiş ilişkilerinde şiddete maruz kalanlar şimdiki flörtlerinde bunu uyguluyor. Bu oran yüzde 36.8 olarak tespit ediliyor. Maruz kaldığı halde uygulamayanların oranı ise yüzde 13…

Yine araştırmaya göre, 23 yaş ve üzeri öğrenciler daha fazla şiddet uyguluyor, 20-22 yaş arası daha çok şiddete maruz kalıyor. Erkeklerin kızlardan daha fazla şiddet uyguladığı kaydedilen araştırmada, öğrencilerin yüzde  28.5’i ailelerinde şiddet davranışı olduğunu belirtirken bunu yaşayan erkek öğrencilerin flörtte uyguladığı fiziksel şiddet tutum puanları, aile içinde şiddet olmadığını söyleyenlerden çok daha yüksek…

Flörtlerde en fazla duygusal şiddete maruz kalınıyor veya uygulanıyor. Yüzde 60.79’la en çok kıskanmak gerekçe gösterilerek şiddet uygulanıyor. Onu sırasıyla, yüzde 46.02’yle bağırmak, yüzde 32.95’le sosyal yaşamı sınırlamak, yüzde 30.68’le azarlamak izliyor.

 İkinci sık görülense fiziksel şiddet. Sırasıyla en çok cezalandırmak, çimdiklemek, tokat atmak ve saç çekmek söz konusu oluyor… En çok görülen cinsel şiddet davranışları da istek dışı cinsel davranışa zorlama ve istemediği halde dokunmak ki; araştırmada bu durum da, yüzde 6.25 istemediği halde dokunmak ile cinselliği tehdit olarak kullanmak, yüzde 5.68 cinsel taciz ve istek dışı cinsel davranışa zorlamak, yüzde 4.54 tecavüz, yüzde 2.27 cinsel ilişkiye zorlamak olarak belirtilmiş…

Araştırmada şu önerilerde de bulunuluyor:

Okul yöneticilerine: Şiddete uğrayan gençlerin destek mekanizmalarına ihtiyaçları var. Bu konuda onları kapsamlı ve doğru bilgilendirecek, flört şiddetini fark edebilmeleri, karşılaşmaları halinde nasıl tepkiler verecekleri, baş edecekleri, hukuksal ve yasal boyutta neler yapmaları gerektiği gibi konularda danışmanlık ve tedavi hizmetleri sunan merkezler açılmalı. Şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliği müfredatta olmalı. Okul yöneticileri ve öğretmenler, hizmet-öncesi ve hizmet-içi eğitimlerle desteklenmeli.

Ailelere: Flört şiddetiyle mücadelenin temel noktası, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dair algıların değiştirilmesi ve farkındalığın artırılması. Bunun için öncelikle aileler eğitilmeli. Küçük yaşta aile içi şiddete tanık olan veya uğrayan bireyler tespit edilerek, rehabilitasyonları sağlanarak psikolojik destek verilmeli.

Gençlere: Flört şiddetinde, sadece fiziksel değil, duygusal ve cinsel şiddetin de yaralayıcı olacağı fark edilmeli. Başkalarına şiddet uygulayan, saldırgan, öfkesini kontrol edemeyen ve şiddete yönelik davranışları öven, cinsiyetçi tavırları olan, baskıcı, kısıtlayıcı, aşırı kıskanç ya da duygu sömürüsü yapan, istediği olmadığında küsen, surat asan ve dünyanın kendi etrafında döndüğünü düşünen kişilerden uzak durulmalı. Stres ve şiddetin azaltılmasına, öfke kontrolü, yaşam becerilerinin ve kişisel gelişimin geliştirilmesine dönük programlara katılınmalı…

Öneriler gerçekten önemli ve güzel… Ki, Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezi tarafından hayata geçirilen “Flört Şiddeti Akran Eğitmen eğitimi” ile flört şiddeti konusunda üniversite öğrencileri arasında farkındalık yaratılması ve bu farkındalığı yine öğrenciler aracılığıyla sürdürülebilir bir şekilde uygulamaya koymak amaçlanıyor.

“Flört Şiddeti Akran Eğitmen Eğitimi” ile Türkiye’deki üniversite öğrencileri arasında flört şiddetinin önlenmesi ve sağlıklı ilişki pratiklerinin geliştirilmesinin amaçlandığını belirten Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mary Lou O’Neil, şu bilgileri veriyor:

“Cinsiyete dayalı şiddet, dünya çapında bir sorun ve bireylerin eşitlikçi bir toplum ve eğitim ortamından yararlanma haklarını sekteye uğratıyor. ‘Flört Şiddeti Akran Eğitmen Eğitimi’ projemizle, üniversite öğrencileri arasında meydana gelen cinsiyete dayalı şiddetin bir türü olan flört şiddetini ele alarak şiddetin önlenmesini ve eşitlikçi, sağlıklı ilişki pratiklerinin geliştirilmesini amaçlıyoruz. Türk Psikologlar Derneği işbirliğiyle beş hafta sürecek pilot uygulama ile flört şiddeti konusunda 15 Kadir Has Üniversitesi öğrencisi akran eğitmeni olmak için eğitim alacak. Pilot uygulama süresince Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nin ‘Ne Var Ne Yok?’ isimli kitabı uygulamaya yön vermek için referans olarak kullanılacak.

‘Atölye çalışmaları’

Pilot uygulama ile amaçlananın öğrencilerin ihtiyaçlarını anlamak olduğunu belirten O’Neil, “Pilot uygulamayı takiben akran eğitimcisi olan öğrenciler, en az yüz Kadir Has Üniversitesi öğrencisi ile beraber atölye çalışmaları yapacak ve daha sonra on kişiden oluşan yeni bir akran eğitimcisi grup yetiştirilecek. Programın en büyük amacı, flört şiddeti konusunda üniversite öğrencileri arasında farkındalık yaratmak ve bu farkındalığı yine öğrenciler aracılığıyla sürdürülebilir bir şekilde uygulamaya koymak. Program, daha sonra ülke genelinde diğer üniversitelerle paylaşılmak üzere tüm eğitim ve tanıtım materyalleri Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi web sitesine eklenecek ve sosyal medya kampanyasıyla desteklenecek” dedi.

İlişkideki belirtileri nedir?

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın rehberinde, “Flört şiddeti” için “Sevgilinin sana karşı fiziksel, cinsel, psikolojik, sosyal ve dijital şiddet içeren davranışlarda bulunmasıdır. Sevgilin, sana karşı şiddet göstererek senin üzerinde egemenlik kurmayı, seni kontrol etmeyi ve gücünü göstermeyi hedefler” açıklaması yapılıyor…

Tüm bu araştırmalara yer verdikten sonra diyoruz ki; flört şiddetine asla izin vermeyin… Size daha flört ederken şiddet uygulayan biriyle bir ömrü geçirmeniz ne derece mümkün olabilir?

İyi haftalar

Umut Vakfı

Bu Yazıya Hiç Yorum Yapılmadı.

SİZ DE YORUM YAZIN