Post image
Fakirlik çocukları “suç”a itiyor

fakirlik-cocuklari-suc-a-itiyor-232652-5

Burcu CANSU

Çocukların işledikleri suçlarla ilgili araştırmada, suça sürüklenen çocuk (SSÇ) olgularının suç dağılımları, sosyo-demografik özellikleri ve eşlik eden psikiyatrik tanılarına ilişkin çarpıcı veriler ortaya konuldu. Maraş ve Muğla’da suça sürüklenen çocukların suç tiplerinin incelendiği araştırmaya göre çoğunluğu 14 yaşında olan, geliri 2000 TL’nin altındaki ailelere sahip erkek çocukları daha sık suça sürükleniyor ve en sık da hırsızlık suçunu işliyor

Hatice Altun, Nilfer Şahin, Ebru Fındıklı, Hayati Sınır’ın Adli Tıp Dergisi’nde yayımlanmak üzere yaptıkları araştırmada, suça sürüklenen çocukların suç tipleri, sosyo-demografik ve klinik özellikleri incelendi.

Çocuklar 3 yıllık verilere göre incelendi

Maraş ve Muğla’da 1 Ocak 2012-1 Ocak 2015 tarihleri arasında adli makamlar tarafından suça sürüklendiği iddiası ile haklarında işlem yapılan 12-15 yaş arası 72’si erkek, 10’u kız olmak üzere 82 çocuğun adli rapor ve poliklinik raporları araştırmaya temel alındı.

Araştırmada çocuklar; eğitim düzeyleri açısından ortaokul, lise öğrencileri ve eğitimini yarıda bırakanlar, anne babanın çalışma durumları, aylık gelirlerine göre düşük (1000 TL altı), orta (1000-2000 TL), yüksek (2000 TL ve üzeri) olarak üç gruba ayrıldı. Aile tipi anne babaların birlikte olması ya da ayrı olmaları ve ebeveyn kaybı olarak değerlendirildi.

Biri ülkenin doğusu diğeri de batısında olmasına karşın suçu sürüklenen çocuklar açısından aralarında anlamlı bir fark saptanmadığı için her iki ildeki tüm bulguların birlikte değerlendirildiği ifade edildi.

Çarpıcı veriler

Çoğunluğunu 14 yaşındaki erkeklerin oluşturduğu çocuklarla ilgili saptamalar şöyle:

**Yüzde 63.4’ü ortaokul, yüzde 22’si lise öğrencisi, yüzde 14.6’sı ise okula gitmiyor,
**Yüzde 62.2’sinin ailesinin gelir düzeyi 1000-2000TL arasında, yüzde 19.5’inin ebeveyni boşanmış,
**Yüzde 67.1’i normal zeka, yüzde 23.2’si sınır zekada. Yüzde 8.5’inde hafif düzeyde zeka geriliği, yüzde 1.2’sinde orta düzeyde zeka geriliği saptandı.
**En sık işlenen suçlar sırasıyla hırsızlık yüzde 39, cinsel istismar/cinsel saldırı yüzde 20.7, yüzde 14.6 kavga.
**Suça karıştığında 12-15 yaş aralığında olan olguların yüzde 32.9’unun işlediği suçun hukuki anlam ve önemini algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneği bulunmuyor. Yüzde 37.8’i işlediği suçun hukuki anlam ve önemini algılayabiliyor ancak davranışlarını yönlendirme yeteneği yetersiz. Yüzde 29.3’ü ise suçun hukuki anlam ve önemini algılayabiliyor ve davranışlarını yönlendirme yeteneği yeterince gelişmiş.

page_sincan39a-nakledilen-cocuklara-39aralik-201239de-suc-isledi-diye-ceza-verildi_883695724

Suça yatkınlığın sebebi: “Fakirlik ve eğitimsizlik”

Araştırmanın sonucunda ise şu değerlendirmeler dikkati çekti:

“Eğitim düzeyinin düşük olması, okula devam etmeme, okul başarısının düşüklüğü suç işleme ve ilişkili olabilen etmenler olarak bildirilmiştir. Okula devam etmeyen çocuklar, eğitim sırasında kazanacakları tutum ve davranışları öğrenemedikleri için bu çocukların ruhsal gelişim süreçleri kötü etkilenmekte dolayısıyla da suç işlemeye daha yatkın olabilmektedirler.

Bu çalışmalarda göçler, işsizlik, yoksulluk, konut uygunsuzluğu, ailenin sosyo-ekonomik düzeyinin düşük olması geniş ve çocuk sayısının çok olduğu aile ortamı içinde ruhsal ve fiziksel gereksinimlerinin karşılanamaması, anne babanın eğitim düzeyinin düşük olması, , kendini kanıtlama çabası, içinde bulunduğu ergenlik döneminin psikolojik etkisiyle otoriteye karşı çıkma ve suça yönelme gibi etmenlerin mala karşı suçlarda ve çocuk suçluluğunda artışa neden olan riskler olduğu bildirildi.

Parçalanmış aile, aile içi çatışma, çok çocuklu aile, çocuklarına gereken ilgiyi gösterememe ve suç oranı yüksek olan aileden olma, suçun yinelenmesine yatkınlık oluşturmaktadır.”

(Birgün, 12.01.2017)

Bu Yazıya Hiç Yorum Yapılmadı.

SİZ DE YORUM YAZIN