Post image
BM uyardı: Kadınlar için harekete geçin

çocuk gel

İpek YEZDANİ

Birleşmiş Milletler (BM) Kadına Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) Komitesi, Türkiye’de kadın haklarını incelediği raporunda, sözde “namus cinayetleri”, kadına karşı şiddet, çocuk gelinler ve imam nikâhından önce resmi nikâh kıyma şartının kaldırılmasından duyduğu kaygıyı dile getirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Kadına Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) Komitesi, 4 yılda bir Türkiye’deki mevcut durumu değerlendirdiği periyodik inceleme raporunda, darbe girişiminin ardından ortaya çıkan güvensiz ortama dikkat çekerek “Demokratik ve barışçıl bir düzenin şartı kadın-erkek eşitliğidir” uyarısında bulundu. BM Komitesi, raporda ayrıca kadına karşı ve aile içi şiddetin durdurulması, tecavüz kurbanlarının tecavüz suçunu işleyenlerle evliliğe zorlanmaması ve çocuk evliliklerinin tamamen yasaklanması yönünde gerekli önlemlerin alınması için hükümeti harekete geçmeye çağırdı.

Türkiye’nin 1985’te imzaladığı Kadına Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) kapsamında ülkelerin kadına yönelik ayrımcılık konusunda geldikleri durumun dört yılda bir gözden geçirildiği periyodik incelemede, Türkiye 7’nci kez BM Komitesi tarafından değerlendirildi. Raporda, özellikle sözde “namus cinayeti” adı altında işlenen kadın cinayetlerinin ve kadınları intihara zorlamaların devam etmesinden büyük kaygı duyulduğu belirtilerek, devletin bu konudaki çabalarının yetersiz olduğu belirtildi.

RESMİ NİKÂHTAN ÖNCE İMAM NİKAHI RİSKTİR

Raporda özetle Türkiye’ye şu çağrılarda bulunuldu:

1- Kadına karşı şiddetin önlenmesinde Ulusal Aksiyon Planı’nın etkili bir şekilde uygulanması

2- Aile içi şiddet uygulayanların doğrudan yargılanıp cezalandırılması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması

3- Aile içi şiddetin polise bildirilmesi yönünde kadınların ve kız çocuklarının cesaretlendirilmesi

4- Şiddete uğrayan kadınların arayabilmesi için 7/24 açık bir acil telefon hattının kurulması

5- Medeni Kanun’da özellikle “namus cinayeti” adı altında işlenen cinayetlerin, Medeni Kanun’da “haksız tahrik” indirimi içeren 29. maddeden kesinlikle hariç tutulması yönünde gerekli düzenlemelerin yapılması

6- Adli olaylarda kadınların rızası olmadan yapılan genital muayenenin kaldırılması

7- Kadınların istihdamı yönünde Ulusal Aksiyon Planı’nın uygulanması

8- İş hayatında kadınlara yönelik ayırımcılığın ortadan kaldırılması ve iş gücünde kadınlara eşit fırsat tanınması için gerekli politikaların uygulamaya sokulması somut yasal önlemlerin alınması

9- Resmi nikaha dökülmemiş imam nikahı dahil olmak üzere çok eşli evliliklerin ve çocukların evlendirilmesinin tamamen kökünü kazımak için gerekli önlemlerin alınmaya devam edilmesi ve tüm evli kadınların ve çocuklarının haklarının garanti altına alınması için resmi nikahın zorunlu kılınması.

(Hürriyet, 02.07.2016)

Bu Yazıya Hiç Yorum Yapılmadı.

SİZ DE YORUM YAZIN