Gençlik Edebiyatı: Hikâye Yarışması (18.06.2013)
/ 18 Haz 2013 0 COMMENTS

Her yıl düzenlemekte olduğumuz geleneksel 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü Ödüllü Yarışma konusunu bu yıl “Gençlik Edebiyatı: Hikâye Yarışması” olarak belirledik. “Şiddetin Şakası Yok!” Sıfır Şiddet: Yaşama Hak Tanıyın temasını seçerken amacımız şiddetin hayatlarımızda yol açtığı yıkımın farkına varmak ve barışçıl bir yaşam, barışçıl bir dünya için kendi etki alanımızda neler yapabileceğimizi düşünmeye çalışmaktı. Şiddetin…

Gezi Parkı Direnişçileriyle Yapılan Anketten Çıkan Sonuçlar… (11.06.2013)
/ 11 Haz 2013 0 COMMENTS

Direnişçilerin portresi: Gencim, özgürlükçüyüm, Başbakan’a kızgınım İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin, 20 saatte 3 bin eylemciye sorduğu sorulardan şu sonuçlar çıktı: Direnişçilerin yüzde 70’i Başbakan’ın iddia ettiği gibi kendisini herhangi bir siyasi partiye yakın hissetmiyor. Yapılan anketten çıkan bir diğer sonuç da Gezi Parkı eylemlerine neden olan asıl konu Başbakan Erdoğan’ın otoriter tavrı… Direnişçiler kendilerini daha çok…

Çapulcuların Onuru (11.06.2013)
/ 11 Haz 2013 0 COMMENTS

Fikret İLKİZ Anlaşılması zor gelebilir. Haklısınız! Gezi Parkı ve Türkiye’ye yayılan olaylarla neden karşılaştığınızı anlamakta güçlük çekebilirsiniz. Olup bitenleri sanki herkes bu ülkenin Başbakan’ına ve onun partisine karşıymış gibi algılayabilirsiniz. O yüzden, sizi anlamakta güçlük çeken insanların şaşkınlığı içinde yaptığınız tuhaf, öfkeli ve insanları kıran sözlerinizle daha da anlaşılmaz olabilirsiniz. Çözmek istersiniz ama her sözünüz…

4. Hukukun Gençleri Sempozyumu: “Edebiyat ve Hukuk” (11.06.2013)
/ 11 Haz 2013 0 COMMENTS

Her yıl düzenlemekte olduğumuz Hukukun Gençleri Sempozyumları serisinin bu yılki konu başlığını “Edebiyat ve Hukuk” olarak belirledik.  Alt başlığımız da “Üç Kemaller” odu. Bu yılki sempozyumun hedefi “Edebiyat ve Hukuk” konusunda, disiplinler arası bakışla üç usta edebiyatçımızın; Orhan Kemal’in, Kemal Tahir’in ve Yaşar Kemal’in romanlarında, hikâyelerinde  “Hukuk ve Adalet” konusunun nasıl işlendiği, üç usta edebiyatçımızın…

Bu Koşullarda Hekimlik Yapılamaz (04.06.2013)
/ 04 Haz 2013 0 COMMENTS

BÜTÜN HEKİMLERİ İŞLERİNİ GÜÇLERİNİ BIRAKIP SOKAKLARDA VAHŞİCE ŞİDDETE MARUZ KALAN VATANDAŞLARIN YARDIMINA KOŞMAYA ÇAĞIRIYORUZ! Taksim Gezi Parkı’nı savunmak amacıyla, tamamen barışcıl ve demokratik bir şekilde gerçekleştirilen protesto eylemlerine yönelik şiddet birçok vatandaşımızın yaralanmasına ve Mehmet Ayvalıtaş isimli gencecik bir insanın ölümüne yol açtı. Türk Tabipleri Birliği (TTB)  olarak yaralılarla hakkında 3 Haziran 2013 Pazartesi günü…

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu (04.06.2013)
/ 04 Haz 2013 0 COMMENTS

Kanun Numarası : 2911 Kabul Tarihi : 6/10/1983 Yayımlandığı R Gazete: Tarih : 8/10/1983 Sayı : 18185 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 662 … Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı Madde 3 – Herkes, önceden izin almaksızın, bu Kanun hükümlerine göre silahsız ve saldırısız olarak kanunların suç saymadığı belirli amaçlarla toplantı ve gösteri…

Defolup Gideyim, Ben Geri Zekâlıyım (04.06.2013)
/ 04 Haz 2013 0 COMMENTS

Fikret İlkiz                       Fransız Cumhurbaşkanı 28 Ağustos 2008’de Laval’da yaptığı ziyaret sırasında Herve Eon adlı Fransız vatandaşı, üzerinde “defol git, geri zekâlı” yazan bir levha kaldırır. Aslında Eon bu davranışıyla bir hatırlatma yapmıştı. Levhadaki sözler, 23 Şubat 2008’de tarım fuarını ziyareti sırasında Cumhurbaşkanının, elini sıkmayı reddeden bir çiftçiye karşı söylediği kendi sözleriydi. Cumhurbaşkanının çiftçiye karşı söylediği bu…

Halkın Tepkisine Dayanamaz! (04.06.2013)
/ 04 Haz 2013 0 COMMENTS

31 Aralık 2012 tarihli Dünya Gazetesine verdiğimiz röportajda, kurucu Başkanımız sayın Nazire Dedeman Çağatay “…Amerika bireysel silahlanmanın mabedi gibidir. Silah lobisi çok güçlüdür. O nedenle şimdiye kadar bireysel silahlanma hakkına hiç el atılmamıştır. Ancak halk artık isyan etmiş durumda. Bu tepki giderek artarsa, yasama alanında da kendini gösterecektir. Sonuçta belirleyici olan halktır. İstediğiniz kadar güçlü…

ABD’de Silahlı Ölümlerin Çoğu İntihar (28.05.2013)
/ 28 May 2013 0 COMMENTS

Drew Desilver* pewsearch.org 19.392; 2010 yılında silah ile kendilerini öldüren Amerikalı sayısı. Amerika’da Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (Centers for Disease Control and Prevention  CDC) verilerine göre 2010 yılında her 10 ateşli silah ölümlerinin yaklaşık altısı ve her intihar vakasının yarısı silahla işlenmektedir. CDC veri yayınlamaya başladığı 1981 yılında beri, silahlı intihar vakaları silahlı cinayet…

Türk Ceza Kanunu – İkinci Kitap – İkinci Kısım – Sekizinci Bölüm (28.05.2013)
/ 28 May 2013 0 COMMENTS

TÜRK CEZA KANUNU Kanun No. 5237         Kabul Tarihi : 26.9.2004 İKİNCİ KİTAP Özel Hükümler İKİNCİ KISIM Kişilere Karşı Suçlar SEKİZİNCİ BÖLÜM Şerefe Karşı Suçlar Hakaret MADDE 125. – (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin…