Devlet Sırrı Kurulu ve Gizlilik (14.05.2013)
/ 14 May 2013 0 COMMENTS

Fikret İLKİZ TBMM’nin 9 Mayıs 2013 tarihli oturumunda görüşülmesi ertelenen Devlet Sırrı Kanunu Tasarısına göre acaba bilgi ve belgelere devlet sırrı damgasını kim vuracaktır? Tasarısının 6. maddesine göre bilgi ve belgelere devlet sırrı niteliğini verme yetkisi Başbakanlık Müsteşarının başkanlığında; Adalet, Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri bakanlıkları müsteşarlarından oluşan Devlet Sırrı Kuruluna ait olacaktır. Kurul Başbakanlık…

Silah Kanun Tasarısı Hakkında Pembe Düşler (14.05.2013)
/ 14 May 2013 0 COMMENTS

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak 16 Nisan 2013 tarihinde Bakanlar kurulunca İçişleri Komisyonuna sevk edilen Silah Kanun Tasarısı hakkında bir pembe tablo çizilmektedir. Her ne kadar 2010 tarihli tasarıya göre iyileştirmeler varsa da pek çok konuda da geriye gidiş mevcuttur. Daha da önemlisi “düğünlerde silah yasaklanacak”, “7 ila 10 gün eğitim şartı konacak” ya da…

Bir Nehrin Hikâyesi: Ergene (07.05.2013)
/ 07 May 2013 0 COMMENTS

Yönetmen Nejla Demirci Ergene Nehri’nin uğradığı çevre felaketini Gündöndü belgeselinde gözler önüne seriyor. Belgeselde Ergene Nehri’ndeki kirliliğine sebep olan sanayileşmenin yanı sıra kirliliğin bölgelenin hem sosyal hem kültürel hem de ekonomik etkilerini röportajlarla uzmanların ve Trakyalıların ağzından anlatıyor. Aynı zamanda Ergene İnisiyatif’nin de üyesi olan Demirci’nin yönettiği Gündöndü’nün çekimleri 2010’dan beri biriktirilen görüntülerden oluşuyor. bianet’e…

Entellektüel siyasetçinin yerini efe siyasetçiler aldı (07.05.2013)
/ 07 May 2013 0 COMMENTS

Ünal ÖZMEN Politikacı zihnini ne denli az kullanırsa, haliyle politika yaptığı yer de zihinsel faaliyet alanı olmaktan uzaklaşır. Siyasetçinin kültürel düzeyi doğal olarak tartışmada kullandığı üslup ve kavga etme biçimine de yansır. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, üslubundan şikayetçi olduğu milletvekillerini uyarmaları için parti yöneticilerine mektup yazmış. Terbiyeli olsun diye… Vekilimin üslubu bozukmuş, manasız laflar ediyormuş…

Türk Ceza Kanunu – İkinci Kitap – İkinci Kısım – Yedinci Bölüm (07.05.2013)
/ 07 May 2013 0 COMMENTS

TÜRK CEZA KANUNU Kanun No. 5237         Kabul Tarihi : 26.9.2004 İKİNCİ KİTAP Özel Hükümler İKİNCİ KISIM Kişilere Karşı Suçlar YEDİNCİ BÖLÜM Hürriyete Karşı Suçlar Tehdit MADDE 106. – (1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası…

Gizlilik Kültürünün Kanunu (07.05.2013)
/ 07 May 2013 0 COMMENTS

Fikret İLKİZ Sıra Sayısı 287 olan Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı, Nisan ayı başından beri kanunlaşmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisinin Genel Kurul gündeminde bekliyor. 2008 yılında hazırlanmış ve 2013 yılında gündeme alınan bu Tasarının “genel gerekçesi” beş yıl öncesinin gerekçesidir. Eskimiş gerekçelerle eski Tasarılar basit bir yenileme yazısıyla TBMM’ne gönderilebilir. Ancak her Tasarı için bu yöntem…

Şiddetin En Uç Noktası: Silahlı Şiddet (07.05.2013)
/ 07 May 2013 0 COMMENTS

Nisan ayının ortalarından beri yeni silah kanun tasarısının rüzgarıyla heyecanlandık. Yeni tasarı metni ve kadük olan tasarı metinlerini karşılaştırdık, yorumlarımızı oluşturduk, neticeyi gelecek hafta açıklamayı planlıyoruz. Tasarı şu anda Mecliste. Esas komisyon olarak İçişleri Komisyonunda. Komisyon özel kaleminden alına bilgiye göre tasarı, 9 Mayıs Perşembe saat 10:30’da görüşülecek. Adalet Komisyonu, Milli Savunma Komisyonu, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii…

İngiltere Metropoliten Polis Hizmetleri: “Gençlerde şiddet olayları bir yıl içinde % 30 düştü”* (30.04.2013)
/ 30 Nis 2013 0 COMMENTS

Geçtiğimiz yılın verilerine göre %30 düşüş sayesinde bu yıl  mağdur sayısında 1.900’ün üzerinde düşüş yaşandığı belirtildi. Genel rakamlarda ise, Londra’da kaydedilen suç raporlarının 45.000 adet düşüş sergileyerek %6 azaldığını kaydettiler. Polis, kişisel hırsızlık olaylarının %70’inin cep telefonu hırsızlığı olduğunu açıkladı. Eski polis memuru Mike Pannett suçu azaltma girişimlerinin etkisi olduğunu belirtti: “Her ne kadar bunun…

Türk Ceza Kanunu – İkinci Kitap – İkinci Kısım – Altıncı Bölüm (30.04.2013)
/ 30 Nis 2013 0 COMMENTS

TÜRK CEZA KANUNU Kanun No. 5237         Kabul Tarihi : 26.9.2004 İKİNCİ KİTAP Özel Hükümler İKİNCİ KISIM Kişilere Karşı Suçlar ALTINCI BÖLÜM Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar Cinsel saldırı MADDE 102. – (1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Fiilin…

Devlet Sırrının Sırrı Nedir? (30.04.2013)
/ 30 Nis 2013 0 COMMENTS

Fikret İlkiz Ceza Muhakemesi Kanunun 47 inci maddesinde yer alan düzenlemeye göre; “(1) Bir suç olgusuna ilişkin bilgiler, Devlet sırrı olarak mahkemeye karşı gizli tutulamaz.” Bu madde yazılı olan devlet sırrı nedir ve neler devlet sırrı sayılı? CMK’nun 47 inci maddesinin (1) fıkrasının ikinci cümlesine göre; “Açıklanması, Devletin dış ilişkilerine, milli savunmasına ve milli güvenliğine…