Dünya Gelirinin Yüzde 3’ü İklim Değişikliğini Önleyebilir (21.05.2013)
/ 21 May 2013 0 COMMENTS

Nobel ödüllü Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin Başkanı Pachauri, küresel gayri hasılanın yüzde 3’ünü kullanılarak küresel iklim değişikliğinin azaltabileceğini söyleyerek Gandhi’ye gönderme yaptı. “Gandhi, ‘Eğer yanlış yönde ilerliyorsan, hızının hiçbir yararı yoktur’ der. Küresel safi hasılayı attırmak isterken doğal kaynakları korumazsak, yanlış yollarda ilerliyor olacağız ve katetiğimiz yolun hiçbir önemi kalmayacak. Oysa bu hasılanın yüzde 3’ü…

Türk Ceza Kanunu – İkinci Kitap – İkinci Kısım – Yedinci Bölüm (21.05.2013)
/ 21 May 2013 0 COMMENTS

TÜRK CEZA KANUNU Kanun No. 5237         Kabul Tarihi : 26.9.2004 İKİNCİ KİTAP Özel Hükümler İKİNCİ KISIM Kişilere Karşı Suçlar YEDİNCİ BÖLÜM Hürriyete Karşı Suçlar Ortak hüküm MADDE 119. – (1) Eğitim ve öğretimin engellenmesi, kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi, siyasî hakların kullanılmasının engellenmesi, inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını…

Kanun Gerçeklerin Sır Duvarı mıdır? (21.05.2013)
/ 21 May 2013 0 COMMENTS

Fikret İLKİZ Geçmişteki yargı ile ilgili sorunlarını dikkate almadan kanun yapma alışkanlıklarımızı sürdürüyoruz. Çaresizlik midir yoksa ceza normlarıyla devlet düzenini koruma isteğinin hala ağır basan yanı mıdır? Yoksa devletin cezalandırma gücünün dayanılmaz cazibesine kapılmak suretiyle bireylerden gerçekleri saklamak mıdır bilinmez. Herkes hatırlar. Susurluk kazası sonrası yapılan araştırmaların devlet tarafından Rapor haline getirilerek kamuoyuna açıklanmasını hep…

Gençlik Edebiyatı: Hikâye Yarışması (21.05.2013)
/ 21 May 2013 0 COMMENTS

Her yıl düzenlemekte olduğumuz geleneksel 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü Ödüllü Yarışma konusunu bu yıl “Gençlik Edebiyatı: Hikâye Yarışması” olarak belirledik. “Şiddetin Şakası Yok!” Sıfır Şiddet: Yaşama Hak Tanıyın temasını seçerken amacımız şiddetin hayatlarımızda yol açtığı yıkımın farkına varmak ve barışçıl bir yaşam, barışçıl bir dünya için kendi etki alanımızda neler yapabileceğimizi düşünmeye çalışmaktı. Şiddetin…

3 çocuklu ve yoksul (14.05.2013)
/ 14 May 2013 0 COMMENTS

Başbakan’ın üç çocuk hedefi yoksulluk anlamına geliyor. TÜİK 3 ya da daha fazla çocuklu ailelerde yoksulluk oranını %47,5 açıkladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ’ın hedefi her aileye 3 çocuk olsa da Türkiye ’de 3 ve daha fazla çocukla yaşamak yoksulluğa açık çek anlamına geliyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun İstatistiklerle Aile 2012 verilerine göre Türkiye’de 3 ya…

Türk Ceza Kanunu – İkinci Kitap – İkinci Kısım – Yedinci Bölüm (14.05.2013)
/ 14 May 2013 0 COMMENTS

TÜRK CEZA KANUNU Kanun No. 5237         Kabul Tarihi : 26.9.2004 İKİNCİ KİTAP Özel Hükümler İKİNCİ KISIM Kişilere Karşı Suçlar YEDİNCİ BÖLÜM Hürriyete Karşı Suçlar Kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi MADDE 113. – (1) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla, kamu kurumu faaliyetinin yürütülmesine engel…

Devlet Sırrı Kurulu ve Gizlilik (14.05.2013)
/ 14 May 2013 0 COMMENTS

Fikret İLKİZ TBMM’nin 9 Mayıs 2013 tarihli oturumunda görüşülmesi ertelenen Devlet Sırrı Kanunu Tasarısına göre acaba bilgi ve belgelere devlet sırrı damgasını kim vuracaktır? Tasarısının 6. maddesine göre bilgi ve belgelere devlet sırrı niteliğini verme yetkisi Başbakanlık Müsteşarının başkanlığında; Adalet, Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri bakanlıkları müsteşarlarından oluşan Devlet Sırrı Kuruluna ait olacaktır. Kurul Başbakanlık…

Silah Kanun Tasarısı Hakkında Pembe Düşler (14.05.2013)
/ 14 May 2013 0 COMMENTS

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak 16 Nisan 2013 tarihinde Bakanlar kurulunca İçişleri Komisyonuna sevk edilen Silah Kanun Tasarısı hakkında bir pembe tablo çizilmektedir. Her ne kadar 2010 tarihli tasarıya göre iyileştirmeler varsa da pek çok konuda da geriye gidiş mevcuttur. Daha da önemlisi “düğünlerde silah yasaklanacak”, “7 ila 10 gün eğitim şartı konacak” ya da…

Bir Nehrin Hikâyesi: Ergene (07.05.2013)
/ 07 May 2013 0 COMMENTS

Yönetmen Nejla Demirci Ergene Nehri’nin uğradığı çevre felaketini Gündöndü belgeselinde gözler önüne seriyor. Belgeselde Ergene Nehri’ndeki kirliliğine sebep olan sanayileşmenin yanı sıra kirliliğin bölgelenin hem sosyal hem kültürel hem de ekonomik etkilerini röportajlarla uzmanların ve Trakyalıların ağzından anlatıyor. Aynı zamanda Ergene İnisiyatif’nin de üyesi olan Demirci’nin yönettiği Gündöndü’nün çekimleri 2010’dan beri biriktirilen görüntülerden oluşuyor. bianet’e…

Entellektüel siyasetçinin yerini efe siyasetçiler aldı (07.05.2013)
/ 07 May 2013 0 COMMENTS

Ünal ÖZMEN Politikacı zihnini ne denli az kullanırsa, haliyle politika yaptığı yer de zihinsel faaliyet alanı olmaktan uzaklaşır. Siyasetçinin kültürel düzeyi doğal olarak tartışmada kullandığı üslup ve kavga etme biçimine de yansır. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, üslubundan şikayetçi olduğu milletvekillerini uyarmaları için parti yöneticilerine mektup yazmış. Terbiyeli olsun diye… Vekilimin üslubu bozukmuş, manasız laflar ediyormuş…