Gizlilik Kültürünün Kanunu (07.05.2013)
/ 07 May 2013 0 COMMENTS

Fikret İLKİZ Sıra Sayısı 287 olan Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı, Nisan ayı başından beri kanunlaşmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisinin Genel Kurul gündeminde bekliyor. 2008 yılında hazırlanmış ve 2013 yılında gündeme alınan bu Tasarının “genel gerekçesi” beş yıl öncesinin gerekçesidir. Eskimiş gerekçelerle eski Tasarılar basit bir yenileme yazısıyla TBMM’ne gönderilebilir. Ancak her Tasarı için bu yöntem…

Şiddetin En Uç Noktası: Silahlı Şiddet (07.05.2013)
/ 07 May 2013 0 COMMENTS

Nisan ayının ortalarından beri yeni silah kanun tasarısının rüzgarıyla heyecanlandık. Yeni tasarı metni ve kadük olan tasarı metinlerini karşılaştırdık, yorumlarımızı oluşturduk, neticeyi gelecek hafta açıklamayı planlıyoruz. Tasarı şu anda Mecliste. Esas komisyon olarak İçişleri Komisyonunda. Komisyon özel kaleminden alına bilgiye göre tasarı, 9 Mayıs Perşembe saat 10:30’da görüşülecek. Adalet Komisyonu, Milli Savunma Komisyonu, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii…

İngiltere Metropoliten Polis Hizmetleri: “Gençlerde şiddet olayları bir yıl içinde % 30 düştü”* (30.04.2013)
/ 30 Nis 2013 0 COMMENTS

Geçtiğimiz yılın verilerine göre %30 düşüş sayesinde bu yıl  mağdur sayısında 1.900’ün üzerinde düşüş yaşandığı belirtildi. Genel rakamlarda ise, Londra’da kaydedilen suç raporlarının 45.000 adet düşüş sergileyerek %6 azaldığını kaydettiler. Polis, kişisel hırsızlık olaylarının %70’inin cep telefonu hırsızlığı olduğunu açıkladı. Eski polis memuru Mike Pannett suçu azaltma girişimlerinin etkisi olduğunu belirtti: “Her ne kadar bunun…

Türk Ceza Kanunu – İkinci Kitap – İkinci Kısım – Altıncı Bölüm (30.04.2013)
/ 30 Nis 2013 0 COMMENTS

TÜRK CEZA KANUNU Kanun No. 5237         Kabul Tarihi : 26.9.2004 İKİNCİ KİTAP Özel Hükümler İKİNCİ KISIM Kişilere Karşı Suçlar ALTINCI BÖLÜM Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar Cinsel saldırı MADDE 102. – (1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Fiilin…

Devlet Sırrının Sırrı Nedir? (30.04.2013)
/ 30 Nis 2013 0 COMMENTS

Fikret İlkiz Ceza Muhakemesi Kanunun 47 inci maddesinde yer alan düzenlemeye göre; “(1) Bir suç olgusuna ilişkin bilgiler, Devlet sırrı olarak mahkemeye karşı gizli tutulamaz.” Bu madde yazılı olan devlet sırrı nedir ve neler devlet sırrı sayılı? CMK’nun 47 inci maddesinin (1) fıkrasının ikinci cümlesine göre; “Açıklanması, Devletin dış ilişkilerine, milli savunmasına ve milli güvenliğine…

4. Hukukun Gençleri Sempozyumu: “Edebiyat ve Hukuk” (30.04.2013)
/ 30 Nis 2013 0 COMMENTS

Her yıl düzenlemekte olduğumuz Hukukun Gençleri Sempozyumları serisinin bu yılki konu başlığını “Edebiyat ve Hukuk” olarak belirledik.  Alt başlığımız da “Üç Kemaller” odu. Bu yılki sempozyumun hedefi “Edebiyat ve Hukuk” konusunda, disiplinler arası bakışla üç usta edebiyatçımızın; Orhan Kemal’in, Kemal Tahir’in ve Yaşar Kemal’in romanlarında, hikâyelerinde  “Hukuk ve Adalet” konusunun nasıl işlendiği, üç usta edebiyatçımızın…

Türk Halkı 2012 Yılında Silahlara 117 Milyon TL Harcadı* (24.04.2013)
/ 24 Nis 2013 0 COMMENTS

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) verilerine göre, 2012 yılında silah ve mermi harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 54 artarak 117.922.000 TL’ye ulaştı. 2011 yılında Türkiye’de toplam satılan tabanca 19.575 iken, bu yıl satılan tabanca sayısı 30.207 ‘e yükselmiştir. Tabanca fiyatları 570 TL ile 12.000TL arasında değişmektedir. 30.207 tabancanın, 21.464’ü Türkiye’de yapılmıştır. Geçen yıl…

Türk Ceza Kanunu – İkinci Kitap – Birinci Kısım – Dördüncü Bölüm (24.04.2013)
/ 24 Nis 2013 0 COMMENTS

TÜRK CEZA KANUNU Kanun No. 5237         Kabul Tarihi : 26.9.2004 İKİNCİ KİTAP Özel Hükümler İKİNCİ KISIM Kişilere Karşı Suçlar DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Koruma, Gözetim, Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlâli Terk MADDE 97. – (1) Yaşı veya hastalığı dolayısıyla kendini idare edemeyecek durumda olan ve bu nedenle koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan bir kimseyi kendi…

Madde 216 İçin Üç Yıl Sonra Ne Diyeceksiniz? (24.04.2013)
/ 24 Nis 2013 0 COMMENTS

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 16 Aralık 1966 tarihinde 2200 A (XXI) sayılı Karar ile 19 Aralık 1966 tarihinde New York’ta imzaya açılan “Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi 23 Mart 1976 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye bu Sözleşmeyi imzaya açıldığı 1966 yılından 34 yıl ve yürürlüğe girdiği 1976 yılından 24 yıl sonra 15.08.2000 tarihinde imzalamıştır. 04.06.2003…

Silahlanıyoruz! (24.04.2013)
/ 24 Nis 2013 0 COMMENTS

22 Nisan 2013 itibariyle Makine Kimya Endüstrisinden yapılan açıklamaya göre 2012 yılı silah satış cirosu 117 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı rakamlarının 87 milyonda seyrettiği göz önüne alınırsa, neredeyse %50’lik bir artış ile karşı karşıyayız. Haberi veren Habertürk kanalında satışların ne kadarının yurt içi ne kadarının ihracat olduğu bildirilmemişti. MKEK web sitesinde de basın…