Post image
Ağır Depresyon Yaşayanlar İçin EKT Yöntemi!

 

Ali ATASOY

Hatay Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Hatay Antakya Devlet Hastanesi Psikiyatri servisinde son derece modern şartlarda Türkiye’deki standartlara uygun EKT cihazı kullanılmaya başlanmasıyla birlikte önemli bir eşikten geçilmişti.

Halk arasında şok tedavisi diye bilinen kısa adı EKT olan Elektrokonvulsif Tedavi Ameliyathane şartlarında Anestezi altında elektrik akımı ile kontrollü epileptik nöbet oluşturulan bu uygulamanın, psikiyatride kullanılan en etkin tedavi yöntemlerinden biri olduğu belirtildi.

EKT tedavisi; Psikotik özellikli depresyon, Bipolar Bozukluk, katatonik durumlar ve ilaç tedavisine yanıt alınamayan bazı ciddi olgularda etkili olabilmektedir. Özellikle hasta kendine ve çevreye zarar verme riski içeren, yememe içmemeye bağlı olarak genel tıbbi durumlarında bozulma olan, daha önce EKT’den fayda görmüş hastalarda tercih edilmektedir. EKT uygulanabilmesi için en az iki psikiyatri hekiminin EKT yapılmasının uygun olduğu görüşü ile hasta ve yakınının uygulamaya izin vermesi gerekmektedir. Bu şekilde saydığımız ağır psikiyatrik hastalıkların tedavisi görece hızlı ve güvenli bir şekilde yapılabilmektedir. Bu sayede hastaların çevre illere (Adana-G. Antep-Ankara vb.) gitmelerine gerek kalmamaktadır.

 

 

ELEKTRO KONVÜLSİF TEDAVİ?

Elektrokonvülslf Tedavi (EKT) belli psikiyatrik rahatsızlıklar İçin güvenli ve etkili bir tıbbi tedavidir. EKT tedavisine aynı zamanda ‘Beyine Elektrik Uyarımı’, ‘Elektroşok tedavisi’ veya ‘Şok Tedavisi’ de denilmektedir. EKT 1938’den beri birçok psikiyatrik bozukluğun tedavisi için kullanılmaktadır. O zamandan bu zamanlara kadar bu teknik, etkinliğini artırmak ve yan etkilerini azaltmak üzerine geliştirilmiştir. EKT uygulanacak hastanın önce gerekli birtakım kan tahlilleri yapılır, kalp grafiği, beyin elektrosu ve MR çekilir. Anestezi almasında ve EKT uygulanmasında sakınca olup olmadığı Dâhiliye, Anestezi ve Nöroloji uzmanları tarafından değerlendirilir. EKT’nin en sık uygulandığı hastalık durumu ağır depresyon tablolarıdır. Bu hastalıkta kişi yoğun üzüntü, elem, dikkat kaybı, iştah ve uykuda bozulmalar yaşar, intihar fikirleri olabilir. Mani ve şizofrenide de EKT uygulanabilir.

(Özyurt, 02.01.2022)

 

 

Bu Yazıya Hiç Yorum Yapılmadı.

SİZ DE YORUM YAZIN