Post image
725 bin üniversite mezunu iş arıyor

222

Yükseköğrenim diplomalılar, 3 milyonu aşan resmi işsizlerin dörtte birine yaklaşıyor. Sayıları 8 ayda yüzde 48 arttı. Yükseköğrenimliler arasında işsizlik yüzde 12 ile en yüksek düzeyde.

Ekim 2014 itibariyle sayıları 3 milyon 42 bin olarak açıklanan resmi işsizlerin dörtte birine yakının yükseköğrenim diplomalılar oluşturdu.

Sayıları 725 bine ulaşan üniversite diplomalıların sayısı bu yılın Şubat başında 488 idi. Bu da bir yıl içinde üniversite mezunu iş arayanların sayısına 237 bin kişinin eklenmesi, Şubat-ekim arasında sayılarının yüzde 48 artması demek.

ekran


Eğitime göre

TÜİK verilerinden, işsizlerin eğitime göre dağılımı incelendiğinde 3 milyon 42 bine ulaşan resmi işsizlerin yüzde 51’inin lise altı eğitimi olduğu anlaşılıyor. Yüksek öğrenim diplomalı işsizlerin yüzde 24 ile ikinci sırayı aldıkları görülüyor. Liseli işsizler yüzde 11, meslek liseli işsizler de yüzde 11 paya sahip. Okuryazar olmayan işsizler yüzde 3 payla en son sıradalar.

2014 başından Ekime kadar işsiz sayısı 218 bin yükselerek yüzde 8’e yakın artarken üniversiteli kesiminde artış yüzde 48 gibi çarpıcı bir boyuta ulaştı. Bu kategorideki işsizlerin toplam işsizler içindeki payı şubat başında yüzde 17 iken, Ekim ayında yüzde 24’e çıktı. Bu da, 2014 öğrenim yılında mezun olanların önemli bir kısmının iş bulamadıkları ve önümüzdeki yıllarda da yeni mezunların iş bulma konusunda zorlanacakları, yükseköğrenimli işsiz sayısının daha çok artacağına bir işaret sayılıyor.

Resmi işsizlik oranı şubat 2014’te ortalama yüzde 10,2 iken yükseköğrenimli kesimde yüzde 9’da kalıyordu. Ancak ekim ayına gelindiğinde ortalama işsizlik yüzde 10,4 olarak belirlenirken üniversiteli işsizler arasında işsizlik yüzde 12’ye çıktı.

Üniversiteli işsizlerin ağırlıklı kısmını kadınlar oluşturuyor. İşsiz yükseköğrenim diplomalı kadın sayısı 420 bini buluyor.

23

İşsizlik patlayacak

Genç nüfusun bir kısmının “yükseköğrenimde” görünmesi, gerçek işsizliği de kamufle ediyor. Mezuniyetler artıkça işsizlik de artıyor ve daha da artacak.

Yükseköğrenim diplomalı işsiz sayısının patlama yapması, AKP rejiminde şişirilen “yükseköğrenimli öğrenci” sayısının bir sonucu. 2003’te 60 devlet üniversitesinde 2 milyon yükseköğrenim gören öğrenci varken kaliteyi umursamadan açılan 44 devlet üniversitesi ve sayıları 20’den 71’e çıkarılan vakıf üniversitesinde öğrenci sayısı 2013 sonunda 5,5 milyona çıkarıldı. Yükseköğrenim çağındaki nüfusun “okullaşma oranı” ya da yüksek öğrenime erişim oranı yüzde 9’dan yüzde 38’e çıkarılmış gösterildi. Ancak mezun olanlar hızla işsizler ordusuna katılıyor ve 2014’te görüldüğü gibi bir eğitim yılında sayıları yüzde 48 artabiliyor.

Bu durum, kalite gözetmeden yükseköğretime erişmiş gösterilen genç nüfusun kısa sürede işsiz kitlesini büyüteceğinin işaretlerini veriyor.

(Birgün, 19.01.2014)

Bu Yazıya Hiç Yorum Yapılmadı.

SİZ DE YORUM YAZIN